Toplumumuzla Bir Bütünüz

Toplumun Parçası Olmak

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Grant Thornton'un faaliyetlerinin bir boyutu ve sürdürülebilir gelişmenin bir 'aracı' niteliğindedir. KSS ilkelerini kültürümüzün bir parçası yaptık. Belirli bir etik çerçeve içinde hareket etme arzumuzla, içinde faaliyet gösterdiğimiz daha geniş kapsamlı toplulukla da iş birliğini önemsiyoruz.

Bizler diğer insanlardan soyutlanmış izole bir yapıda çalışmıyoruz. Çok zaman desteğimize ihtiyaç duyan toplumun bir parçasıyız. Kurumsal sosyal sorumluluk inisiyatifleri kapsamında çalışanlarımız anlamlı katkılar yapmakta ve değerli deneyimlerde rol almaktadır.

Firmamız toplumumuza hizmet sunmaktadır. KSS çalışmalarımız geleceğimiz olduğuna inandığımız çocuklarımız ve eğitim konularına odaklanmaktadır.

Aynı zamanda çalışanlarımızı gönüllülük faaliyetlerine teşvik ediyor ve hayır kurumlarında çalışmak, eğitim, sağlık ya da çevre gibi konularda katkıda bulunmak gibi kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz.

Kişisel olarak tatmin edici bir deneyim olmanın yanında bu inisiyatifler üzerinden geliştireceğiniz beceriler gelecekteki kariyeriniz için de çok değerli olabilmektedir.