Risk Yönetimi Hizmetleri

İç Denetim Hizmetleri

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve kuruma değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmaktadır. İç denetim, mevcut durumunuzu ortaya koyarak farklı vadelerde karşılaşabileceğiniz risklere karşı önceden önlem almanıza olanak sağlamaktadır.

Grant Thornton Türkiye olarak denetim sürecinde objektif bir bakış açısı ile;

  • Kuruluşun hedeflerine ulaşması için mevcut durumun anlaşması ve risklerin ortaya çıkarılması,
  • Geçerli durumun, uygun standartlar ve ölçütler kullanılarak değerlendirilmesi,
  • Yönetime bulguların sunulması ve öneriler geliştirilmesi,
  • Süreçlerin sonunda ortaya çıkan mali tabloların güvenilir olması, şirket faaliyetlerinin şirket stratejilerine, kararlarına, iç ve dış mevzuata uyumunun sağlanmasında müşterilerimize  eksiksiz bir biçimde yardımcı oluyoruz.

İç Kontrol Hizmetleri

İç kontrol süreç yönetimi ve iş mükemmelliğinin olmazsa olmaz bileşenidir. Kurumlar iç kontrol yaparak bir nevi öz eleştiri yapmanın yanı sıra süreçlerin etkinliği konusunda fikir sahibi olmaktadır. Bu sayede daha verimli çalışmanın ve optimum üretim düzeyinin yakalanmasında yol haritalarını belirlemektedir.

Grant Thornton Türkiye olarak vergi uygulamaları, finansal tablolar, mevzuata uygunluk, muhasebe standartları, satın alma süreçleri, üretim süreçleri gibi farklı faaliyetler için iç kontrolün yapılmasında pek çok farklı yöntem sunuyoruz.

 

Broşür

BRS İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri

Broşür

İç Denetim