Turizm alanındaki fırsatlardan yararlanmak isteyen dinamik işletmelerin hızlı ve hedef odaklı bir biçimde çalışması gerekmektedir. Grant Thornton'da bu hızlı değişen sektörde başarı için neyin gerektiğini biliyoruz.

Birçok işletme kendini bir kemer sıkma döngüsüne hapsolmuş bulurken, kuruluşunuzun gelişmek için gereken yapı, yönetim ve yönetişime sahip olmasını sağlamanıza yardımcı olabiliriz.

Sunduğumuz çözümler

 • Bağımsız denetim
 • Kurumlar vergisi ve uluslararası vergiler
 • KDV iadesi ve dolaylı vergiler
 • Vergi danışmanlığı ve planlaması
 • Muhasebe süreçlerinin ‘outsource’ edilmesi
 • Kurumsal finansman
 • Finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma
 • İş planı geliştirilmesi
 • Performans geliştirme ve kurumsal değişimin yönetimi
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Turquality danışmanlığı
 • Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve önemli müşterilerin yönetimi
 • Birleşme ve satın alma hizmetleri
 • Değerleme ve due diligence hizmetleri
 • İç denetim ve iç kontrol hizmetleri
 • Gümrük ve dış ticaret hizmetleri

Neden Grant Thornton?

Sektör hakkındaki derin bilgimizden hareketle turizm sektöründeki şirketlerin faaliyet gösterdiği ortamdaki değişimlerin üstesinden gelmenize yardımcı oluruz.

Global ekonomideki döngüleri ve sosyal medya ve internet tabanlı seyahat acentelerinden yeni çağın tüketicilerine, yeşil işletmelerden piyasada kendisini yeni hissettiren sorunlara kadar konaklama ve turizm alanındaki trendleri iyi anlıyoruz. Tüm bu sorunlar ve daha birçokları karşısında, konaklama sektöründeki büyümenin altında yatan etkenlerin de farkında olarak, bir plan hazırlamada, maliyetleri yönetmede, esnek kurumlar oluşturmada ve büyümeyi finanse etmede sizinle birlikte çalışabiliriz.

Gerek alışılmış gerekse yeni gelişen pazarlar konusundaki bilgimizle, yeni trendleri kapsayacak şekilde büyümenize ve genişlemenize yardımcı olabiliriz.