Dış Ticaret ve Gümrük Eğitim Hizmetlerimiz

Dış Ticaret Eğitimleri

Grant Thornton Türkiye olarak dış ticaret eğitimleri kapsamında aşağıdaki eğitimleri veriyoruz:

  • İncoterms 2020 teslim şekilleri,
  • Ödeme şekilleri ve UCP600 akreditif, akreditifin tarafları, çeşitleri,
  • İhracat mevzuatı ve uygulamaları,
  • İthalat mevzuatı ve uygulamaları,
  • Serbest bölgeler mevzuatı ve uygulamaları,
  • Dahilde işleme rejimi uygulamaları,
  • Yatırım teşvik belgesi uygulamaları,
  • Dış ticaret muhasebesi ve ihracatta KDV iadesi uygulamaları.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü İçin Gerekli Eğitimler

Grant Thornton Türkiye olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvuru ve sürekliliği için gerekli dış ticaret ve tedarik zinciri yönetimi eğitimlerini eksiksiz bir biçimde veriyoruz.

Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı Yetiştirme Eğitimleri

Grant Thornton Türkiye olarak Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl açılan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına hazırlık eğitimlerini vererek her yıl onlarca kişinin belge sahibi olmasını sağlıyoruz.