Şirketlerde Kurumsal ve Yapısal Dönüşüm

Başarılı aile işletmeleri hem iş performansı hem de aile ilişkilerinde arzu edilen sonuçları alabilmek için aşağıda yer alan hususlara dikkat etmek durumundadır:

  • Grup karar verme süreçleri
  • Roller ve sorumlulukların net anlaşılması
  • Büyüme, risk, likidite ve kârlılık dâhil olmak üzere bireysel beklentilerin proaktif yönetimi
  • Hissedarlar arasında güçlü iletişim 

Bu beceriler, aile işletmelerinin iş stratejisiyle daha yakından ilgilenmeleri beraberinde tüm aile ve ailenin bireysel üyelerine ilişkin kararlarının sonuçlarından daha az endişe etmelerini sağlayacaktır.

Bu temeli oluşturmak, işletmenin en çok başarıya varacak şeylere odaklanmasını ve ailenin vizyonunun da elde edilmesini sağlamak için önemli bir ölçüt sağlar. Aile üyelerinin sayısı ya da işletmenin boyutu ne olursa olsun girişimci ailelerinin temel odağı, örgütlenme ve uyumlaştırma olmalıdır. Uyumlaştırma, aile konseyleri, aile toplantıları ve aile anayasaları gibi yapılar ve aile eğitiminin doğru şekilde kombinasyonu yoluyla başarılacaktır.

Grant Thornton Türkiye olarak ülkemizde ciddi sayıda faaliyet gösteren aile işletmelerinin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi, kurumsal süreçlerinin fonksiyonel şekilde yapılandırılabilmesi ve sürdürülebilir organizasyonlara dönüşmelerini sağlayacak hizmetleri sunmakta ve aile işletmelerimizin geleceğe yönelik dönüşümlerinde yol arkadaşlığı yapmaktayız.

Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu
Partner, TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu