Makroekonomik Analiz Danışmanlığı

Ülkedeki makro ekonomik veriler o ülkede faaliyet gösteren şirketleri ve kuruluşları doğrudan etkiler. Şirket ve kuruluşların bu verilere göre planlama yapması ve bir B Planı oluşturmaları gerekir. Böylece makro ekonomik göstergelerin doğuracağı risk ve fırsatlar daha önceden tahmin edilecektir.

Grant Thornton Türkiye olarak GSYH, enflasyon, faiz oranları gibi makro ekonomik veriler baz alınarak analiz, strateji ve finansal planlamaları hazırlama hizmeti sunmaktayız.

Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu
Partner, TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu