Marka Stratejisi Geliştirme, Uluslararası Pazarlama Yönetimi ve Stratejisi

Şirketler, zorlu rekabetçi piyasa ortamında sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek için markalarını evrensel ölçekte geliştirmeye başlamışlardır. Globalleşen dünyada gelişim ve değişime ayak uydurabilmenin en etkili yolu da marka stratejilerine ağırlık vermektir. Belirlenen marka stratejisinin işlerlik kazanabilmesi için doğru pazarlama teknikleriyle entegre edilerek tüketiciye aktarılmasıyla yüksek başarıya ulaşılabilmektedir. Grant Thornton Türkiye olarak marka stratejisi geliştirme sürecinde uzun yıllar etkili ve kalıcı stratejiler geliştirmenizi sağlayacak hizmetleri sunmaktayız.

Pazardaki fırsatları ortaya çıkarabiliriz ancak bazen pazardaki rekabet diğer fırsatları kaçırmamıza neden olabilmektedir. Grant Thornton Türkiye olarak yaptığımız pazar araştırmalarımız, ihtiyaçlarınızla doğrudan ilgili olacak şekilde sağlam, somut ve savunulabilir bilgi sağlar. Dengeli ve doğru sonuçları almak için niceliksel pazar araştırması (istatiksel analiz, grafikler ve tablolar) ile niteliksel pazar araştırması (görüşmeler, makaleler ve görüşler) tekniklerini birleştiririz.

Pazar araştırması hizmeti kapsamında yönteme ait bazı hususları aşağıda belirtmek isteriz:

 • Anket tasarımı ve uygulaması (cevap verenleri davet etme, sonuçları toplama, analiz etme ve raporlama)
 • Müşteriler, çalışanlar, yöneticiler, iş sahipleri, sektör uzmanları vb. kişilerle telefonla ya da yüz yüze görüşmeler
 • Odak grupları, yuvarlak masa toplantıları ve yönetim toplantıları
 • Pazara ait fırsatların değerlendirilmesi (fikirler, ürünler, hizmetler ve süreçlere ilişkin potansiyelin değerlendirilmesi)
 • Rekabet analizi/rekabetçi istihbarat çalışmalar

Doğru pazar araştırması her bir işin ya da pazarlama planının temelidir. Uzmanlarımız aşağıda yer alan konuların daha derinden anlaşılmasını sağlar:

 • Pazar fırsatları
 • Mevcut müşteriler
 • Muhtemel müşteriler
 • Rakipler
 • Çalışanlar
 • Sektör eğilimleri
 • Çevresel ve yasal riskler

Pazarınızı ve pazarınızdaki rekabeti doğru bir şekilde anladığınızda, şirketiniz bundan büyük ölçüde çıkar sağlayacaktır. Daha etkin satış süreci maliyetlerinizi azaltacaktır. Sürdürülebilir rekabetçi avantaj en üst düzeyde bilgiye sahip olunmasını gerekli kılar.

Etkili pazarlama tamamen hedefle ve odaklanmayla ilgilidir. Daha iyi hedefler daha az maliyet ve daha yüksek kâr demektir. Etkili pazarlama için de doğru pazar araştırmaları gereklidir. Bu bağlamda;

 • Kapsamlı pazar fırsatları değerlendirmesi yaparız
 • Müşterilerinizin ihtiyaçlarını tanımlarız ve pazarı en fazla ve en az kâr potansiyeli açısından bölümleriz
 • Mevcut müşterilerin ve muhtemel müşterilerin sizin hizmetlerinizi nasıl değerlendirdiklerini araştırırız
 • Sorun oluşturabilecek yasal, mevzuata tabi ve demografik eğilimleri tanımlarız
 • Rakipleri kapsamlı şekilde analiz ederiz

Başarılı iş insanları müşterilerini detaylı bir şekilde sınıflayabilirler. Rakiplerinin onları tanımasından daha çok onlar rakiplerini tanırlar. Pazarla ilgili bilgileri toplamaktan ve yeni bilgiler almaktan hiçbir zaman vazgeçmezler. Bu bilgiler, yeni müşterilere ulaşmayı, müşteri sadakati sağlamayı ve müşteri tabanını genişletmeyi sağlar.

Aşağıdaki soruları kendimize sorarak başlayabiliriz:

 • Mevcut pazarlama faaliyetleriniz beklenen sonuçları veriyor mu?
 • Sosyal medya için doğru bileşimi oluşturdunuz mu?
 • Pazarlama bütçeniz hedeflerinizle uyumlu mu?
 • Pazarlama stratejiniz var mı?

Her başarılı işin detaylı, stratejik ve taktik bir pazarlama planı vardır. Geçmişte olduğunun aksine en iyi pazarlama planının raf ömrü bugün çok daha kısadır. Küreselleşme, teknolojik değişim, politik ve yasal değişiklikler pazarlama planının ömrünü azalmaktadır. Pazarlama planı sürecimiz müşteri odaklıdır ve kurumlara özel tasarlanmaktadır. Pazarlama planı sürecimiz dört temel aşamadan oluşur:

 • Pazar araştırması
 • Analiz ve planlama
 • Uygulama
 • Sonuçların ölçümü
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu
Partner, TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu