< 1 2 3

COVID-19 Salgınının Finansal Raporlama Etkileri

18 May 2020

Bağımsız Denetim Hizmetleri Partnerlarımızdan Jale Akkaş’ın kaleme aldığı bu rapor, COVID-19 salgınının finansal raporlama etkilerini açıklamaktadır.

COVID-19: Financial Reporting and Disclosures

18 Nis 2020

Yeni koronavirüs (COVID-19) pandemisi dünyaya hızla yayılıyor. Virüs sadece insan yaşamını değil, işletmeleri ve finansal piyasaları da fazlasıyla etkiliyor. İşletmelerin, pandeminin muhasebe sonuçlarını da dikkate almaları gerekiyor. Bu yayın, işletmelerin dikkate alması gereken önemli finansal raporlama konularını inceliyor.

COVID-19 Outbreak: Considerations for Assurance Engagements

27 Mar 2020

Bu yayının amacı, envanter varlığına ilişkin kanıt elde etmek için, denetim ekibinin fiziksel envanter gözlemlerine ek olarak (veya bunların yerine) yapabileceği prosedürler hakkında rehberlik sağlamaktır.

Navigating the Changes to IFRS 2020

17 Şub 2020

Söz konusu yayın hazırlanırken, finans direktörlerinin şirketlerin gelecekteki finansal raporlama çalışmalarını etkileyecek nitelikteki son değişiklikler hakkında ayrıntılı bir biçimde bilinçlendirmesi amaçlanmıştır.

IFRS News 2019/4

13 Şub 2020

Grant Thornton International UFRS ekibi tarafından her çeyrekte hazırlanan UFRS haberleri, 2019 dördüncü çeyrek dosyası. Bu yeni sayıda, UMSK’nın yayınladığı taslak metinlere ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz.

IFRS News 2019/3

16 Eki 2019

Grant Thornton International UFRS ekibi tarafından her çeyrekte hazırlanan UFRS haberleri, 2019 üçüncü çeyrek dosyası. Bu yeni sayıda, UMSK’nın yayınladığı taslak metinlere ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz. (Yayın dili: İngilizce)

IFRS News 2019/2

27 Eyl 2019

Bu yeni sayıya, UMSK’nın ‘Gösterge Faiz Oranı Kıyaslama Reformu’ üzerine hazırladığı taslak metni inceleyerek başlıyoruz. (Yayın dili: İngilizce)

Example Consolidated Financial Statements 2019

29 Ağu 2019

Grant Thornton International UFRS ekibi tarafından hazırlanan çalışma, UFRS'de 31.12.2019'da yürürlüğe giren değişiklikleri yansıtacak şekilde gözden geçirilerek güncellenmiştir. Özellikle 1 Ocak 2019'da ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olmak üzere yayınlanan UFRS 16 “Kiralamalar” Standardı ile getirilen değişiklikler söz konusu çalışmada yansımasını bulmaktadır. (Yayın dili: İngilizce)

Example Interim Financial Statements 2019

15 Ağu 2019

Bu yayın, TMS 34 ‘Ara Dönem Finansal Raporlama’ Standardındaki değişiklikleri ve 31.12.2019’dan itibaren geçerli olacak olan diğer UFRS değişikliklerini incelemek üzere hazırlanmıştır. İncelenen diğer standartlarda UFRS 16 ‘Kiralamalar’ Standardı ön plana çıkmaktadır. (Yayın dili: İngilizce)

Insights into IFRS16 – Presentation and disclosure

07 Ağu 2019

“Insights into IFRS 16” serimiz, yeni ‘Kiralamalar’ Standardı’nın önemli alanlarını ele alarak, firmaları gereken değişikliklere hazırlamaya yardımcı olmaktadır. Bu analizimizde ise özellikle “sunum ve açıklamalar” konusu incelenmektedir. UFRS 16, satış ve geri kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde önemli değişiklikler getirmektedir. Yayınımızda, getirilen yeni kavramlar ve basitleştirilmiş örnekler yer almaktadır. (Yayın dili: İngilizce)

Insights into IFRS16-Sale and leaseback accounting

10 Nis 2019

“Insights into IFRS 16” serimiz, yeni ‘Kiralamalar’ Standardı’nın önemli alanlarını ele alarak, firmaları gereken değişikliklere hazırlamaya yardımcı olmaya çalışmaktadır. Bu analizimizde ise özellikle “sat ve geri kirala” konusu incelenmektedir. UFRS 16, satış ve geri kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde önemli değişiklikler getirmektedir. Yayınımızda, getirilen yeni kavramlar ve basitleştirilmiş örnekler yer almaktadır. (Yayın dili: İngilizce)

IFRS News 2019/1

10 Oca 2019

Grant Thornton International UFRS ekibi tarafından her çeyrekte hazırlanan UFRS haberleri, 2019 ilk çeyrek dosyası. Bu yeni sayıya, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış tarihi olan 29 Mart 2019’un yaklaşmasıyla, bu yol ayrılığının mali tablolar üzerindeki olası sonuçlarını inceleyerek başlıyoruz. Daha sonra, yeni yayınlanan UFRS 9 “Finansal Araçlar” ve UFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” standartlarının tematik incelemelerine bakmadan önce, UMSK’nın sunduğu yeni teklifleri inceliyoruz. (Yayın dili: İngilizce)

IFRS News, 2018/4

28 Ara 2018

Grant Thornton International UFRS ekibi tarafından her çeyrekte hazırlanan UFRS haberleri, 2018 dördüncü çeyrek dosyası. Yılın son çeyreği UMSK açısından sakin geçmiş olup yalnızca “Materyal Tanımı” konusunda yapılan tek bir değişiklik yayınlanmıştır. Bu çerçevede biz de, 2018'deki son bültenimizde gündemdeki bazı konuları ele almak istiyoruz. Bu konular arasında UFRS 9 ve UFRS 15 hakkında düzenleyici kurumların görüşleri yer almaktadır. Ayrıca bu bültenimizde Grant Thornton'da UFRS ile ilgili gelişmelerden haberler ve finansal raporlama alanındaki gelişmelere genel bir bakış da bulabileceksiniz. Yeni hazırlanan ancak henüz zorunlu tutulmayan standartların yürürlük tarihlerinin bir özeti ve yoruma açılmış UMSK yayınlarının bir listesi ile de bültenimizi kapatıyoruz. (Yayın dili: İngilizce)

IFRS News, 2018/3

18 Ara 2018

Grant Thornton International UFRS ekibi tarafından her çeyrekte hazırlanan UFRS haberleri, 2018 üçüncü çeyrek dosyası. 2018'deki üçüncü bültenimize UMSK'nın “Özkaynak Niteliğindeki Finansal Araçlar” başlıklı yeni ve önemli çalışmasıyla başlıyoruz. Söz konusu çalışmada bir kurumun ihraç ettiği finansal araçların finansal borç olarak mı yoksa özkaynak olarak mı değerlendirileceğini etkileyen değişiklik önerileri ele alınmaktadır. Bu analizin ardından 2018'in ikinci yarısında Arjantin'deki enflasyon oranının hiper enflasyon olarak nitelenen düzeye ulaşması ihtimali ve bunun doğuracağı sonuçlar irdelenmektedir. Böylesi büyük bir ekonominin hiper enflasyon ortamı olarak nitelenmesinin UFRS bağlamında muhasebesel sonuçlarının... (Yayın dili: İngilizce)

Navigating the Changes to International Financial

04 Kas 2018

‘Navigating the Changes to International Financial Reporting Standarts – A briefing for CFOs’ adlı çalışmamızın 2018 versiyonunu yayınlamış bulunuyoruz. Söz konusu yayın hazırlanırken, finans direktörlerinin şirketlerin gelecekteki finansal raporlama çalışmalarını etkileyecek nitelikteki son değişiklikler hakkında ayrıntılı bir biçimde bilinçlendirmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, gerek yayınlanan yeni standart ve yorumlar, gerekse mevcut standartlarda yapılan değişiklikler ele alınarak her biri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Yayınımız, 1 Aralık 2017 ile 30 Kasım 2018 arasında yayınlanarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda yürürlüğe giren değişiklikleri kapsayacak şekilde güncellenmiştir... (Yayın dili: İngilizce)

IFRS Example Consolidated Financial Statements 2018

30 Nis 2018

Grant Thornton International UFRS ekibi tarafından hazırlanan çalışma, UFRS'de 31 Aralık 2018'de sona eren yılda yürürlüğe giren değişiklikleri yansıtacak şekilde gözden geçirilerek güncellenmiştir. Özellikle 1 Ocak 2018'de ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olmak üzere yayınlanan UFRS 9 “Finansal Araçlar” ve UFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” ile getirilen değişiklikler söz konusu çalışmada yansımasını bulmaktadır. (Yayın dili: İngilizce)

Insights into IFRS 16 – Understanding the Discount

12 Nis 2018

Yeni “Insights into IFRS 16” serimizde yeni Kiralamalar Standardı’nın önemli alanları ele alınarak firmaları gereken değişikliklere hazırlanmada yardımcı olmaya çalışılmaktadır. Bu analizimizde ise özellikle “İskonto oranını anlamak“ konusu incelenmektedir. UFRS 16 “Kiralamalar” kapsamında, iskonto oranlarının kiracının kiralamadan kaynaklanan yükümlülüğünü ölçmede kullanılan kira ödemelerinin bugünkü değerini belirlemek için iskonto oranlarına ihtiyaç duyulmaktadır. İskonto oranları aynı zamanda kiraya veren açısından kiralamanın nasıl sınıflandırılacağını belirlemede ve kiraya verenin kiralamadaki ... (Yayın dili: İngilizce)

Insights into IFRS 16 – Definition of a lease

30 Mar 2018

Yeni “Insights into IFRS 16” serimizde yeni Kiralamalar Standardı’nın önemli alanları ele alınarak firmalara gereken değişikliklere hazırlanmada yardımcı olmaya çalışılmaktadır. Bu analizimiz “Kiralamanın tanımı“ gibi son derece önemli bir konuya eğilmektedir. UFRS 16 ile kiralamanın tanımı konusunda UFRYK 4'teki mevcut yoruma ilişkin değişiklikler getirilmekte ve bu yeni tanımın nasıl uygulanacağı konusunda yönlendirmelerde bulunulmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, bugün itibarıyla kiralama olarak değerlendirilmeyen sözleşmelerin UFRS 16 kapsamında artık kiralama tanımı kapsamına girmesi ya da...(Yayın dili: İngilizce)

IFRS Example Interim Consolidated Financial Statements 2018

23 Mar 2018

Bu yayın, TMS 34 ‘Ara Dönem Finansal Raporlama’ standardındaki değişiklikleri ve 31.12.2018’den itibaren geçerli olacak olan diğer UFRS değişikliklerini incelemek üzere hazırlanmıştır. İncelenen diğer standartlar UFRS 9 ‘Finansal Araçlar’ ve UFRS 15 ‘Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’ olarak ön plana çıkmaktadır. (Yayın dili: İngilizce)

IFRS Viewpoint 2018 , Accounting for Cryptocurrencies

08 Mar 2018

2017 yılına damga vuran kripto paralar, bu paralarla yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi konusunu da gündeme getirdi. Grant Thornton International UFRS ekibi, bu yayında konuyu tüm yönleriyle ele alıyor. (Yayın dili: İngilizce)