Denetim Yaklaşımımız

Finansal tablo denetimlerinin temel amacı, finansal tablolar üzerinde görüş beyan edebilmek için denetlenen işletmenin iç kontrolü dâhil işletme ve çevresini tanımak suretiyle, hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini belirlemek, değerlendirmek ve böylece “önemli yanlışlık” riski olarak değerlendirilen risklere karşı yapılacak işlerin tasarlanması ve uygulanması için bir dayanak oluşturmaktır.

Denetimin 3 temel aşaması şöyle özetlenebilir: İşletme ve çevresi hakkında bilgi edinilerek denetim risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, bağımsız denetim prosedürlerinin yürütülmesi sonucunda bağımsız denetim kanıtlarının toplanması ve son olarak denetim prosedürlerinin niteliği ve uygulanma zamanının değerlendirilmesi ve denetim sonuçlarının değerlendirilmesi

Denetimin Aşamaları

 • Denetim öncesi faaliyetler

Denetimin başlangıç aşamasında yerine getirilen idari prosedürlerden oluşur. 

 • Risk değerlendirme ve planlama 

Denetim ekiplerince, finansal tablo ve yönetim iddiaları düzeylerinde “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesine dayanak oluşturmak ve hata-hile gibi faktörleri tespit etmek amacıyla risk değerlendirme prosedürleri yürütülür. İşletmenin iç kontrolü dâhil olmak üzere, işletme ve çevresini tanımak amaçlanır. Risk değerlendirme prosedürleri için analitik prosedürler, gözlem ve tetkik prosedürleri uygulanıp uygun yönetim kademeleriyle görüşmeler yapılır. 

 • Yönetimin iddiaları: 

Açıkça veya başka bir şekilde finansal tablolara dâhil edilen ve denetçinin, meydana gelebilecek farklı türdeki muhtemel yanlışlıkları mütalaa etmek için kullandığı, yönetim tarafından sunulan beyanlar incelenir. 

 • Risklere karşılık verme:

Denetim çalışmaları, denetim ekipleri tarafından finansal tablolardaki finansal tablo veya finansal tablo iddia düzeyinde önemli yanlışlık risklerine karşılık olarak yeterli ve uygun denetim kanıtının toplanması ve risklere uygun denetim prosedürlerinin uygulanması suretiyle yürütülür. 

 • Değerlendirme ve sonuçlandırma: 

Bu aşamada finansal tabloların bütünü üzerinde görüş oluşturabilmek için sonuçlandırma prosedürleri uygulanır. Bu prosedürler aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır.  

 1. Finansal tabloların bütünü üzerinde bir sonuca varmaya yönelik analitik prosedürlerin uygulanması
 2. Toplanan denetim kanıtlarının değerlendirilmesi 
 3. Kaydedilmemiş olanlar da dahil, tespit edilen yanlışlıkların değerlendirilmesi
 4. Finansal tabloların tüm önemli hususlar açısından uygun kavramsal finansal raporlama çerçevesine uygun bir şekilde hazırlanmış olup olmadığını değerlendirilmesi
 5. Bilanço sonrası olaylara ilişkin denetim prosedürlerinin uygulanması
 6. Mukayeseli finansal tablolar üzerinde gerekli prosedürlerin uygulanması
 7. Yönetimden bağımsız denetimin sonuçlarına ilişkin beyanların temin edilmesi
 • Raporlama ve iletişim:  

Bağımsız denetim raporu hazırlanıp yönetime sunulur.  Denetim raporunun sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla yönetimle, kurumsal yönetim sorumlularıyla ve diğer ilgili taraflarla iletişimde bulunulur. Faaliyet raporu içerisinde sunulan ilave bilgi ve diğer bilgilerin doğruluğu gözden geçirilir.