İç Denetim, İç Kontroller ve Suistimal

Normal ekonomik koşullar altında sıradan bir kuruluş yıllık gelirinin yüzde 5’ini suistimal kaynaklı eylemler nedeniyle kaybetmektedir. Oysa COVID-19 ile birlikte ticari riskin arttığı günümüz dünyasında, işletmeler kadar çalışanlar üzerinde artan baskı, suistimal nedenli risklerde de bir artışa yol açabilir. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü yeni dönemde işletmeler iş sürekliliğini korumaya çalışırken, çalışanlar ise iş kaybı, yeni iş bulma baskısıyla hareket edebiliyorlar. Suistimalin / usulsüzlüğün en önemli ayağı olarak kabul edilen “baskı”  unsurundaki her türlü artışın işletmeler için bir kırmızı bayrak oluşturduğunu düşünüyoruz.

Yaptığımız çalışmalarda; günümüz iş hayatında suçluların daha organize ve teknoloji temelli olması sebebi ile usulsüzlük / suistimalle mücadelenin kendi başına alt başlığı geniş olan bir konu olduğunu söylemek isteriz. Özel bir uzmanlık gerektiren bu alanda özellikle suistimal suçlarının önlenmesine yönelik kurum içi düzenlemelere, sürekli izlemeye dayanan hassasiyet analizleri ile sistem testlerine ve olası suiistimal vakalarının yaşanması durumunda soruşturma aşamasından dava sürecine kadar detaylı planlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Grant Thornton Türkiye olarak;

Suistimalin önlenmesinden tespitine ve hukuki süreçte savunulmasına kadar oldukça geniş bir kapsamda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;

Hassasiyet Analizleri  

Bu hizmetimiz ile suistimal vakaları gerçekleşmeden önce müşterilerimize inceleme hizmeti veriyoruz. Kurum dengeleri gözetilerek tüm faaliyet ve bölümleri kapsayacak şekilde bu hizmetimiz yönetilmektedir.  Çalışma sonucunda suistimal risk kütüğü çıkarmakta ve her riske etkisi ve olasılığını da dikkate alarak çözüm önerileri getirmekteyiz.

Suistimal İnceleme Hizmeti

Yetkin ekibimizle suistimal vakalarını uçtan uca yönetiyoruz.

  • Kurum içi – dışı soruşturmaların yapılması
  • İhbar hatlarının kurulması
  • Suç haritalarının oluşturulması
  • Delillerin toplanması
  • Vakanın mali etkisinin hesaplanması
  • Suç duyurusunda kuruma profesyonel hukuki hizmet verilmesi
  • Dava sürecinde uzman mütalaa desteğinin verilmesi

Ticari Uyuşmazlık

Özellikle şirket ortaklığı ve/veya ortaklar arası anlaşmazlık durumları başta olmak üzere bayi, lisans, distribütör ile AVM ciro - satış - gelir pay incelemeleri bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerdir. Detaylı ve karmaşık bir yapıya sahip bu konularda taraflar arasındaki uyuşmazlık konularında uyumsuzluğa neden olan konular uluslararası metodolojimize bağlı olarak tespit edilmekte ve olası mali etkileri hesaplanmaktadır.

Uyum

Müşterilerimizin uluslararası ve/veya yerel mevzuata uyum konusunda tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

  • FCPA İncelemesi (Amerika Birleşik Devletleri – Yurtdışı Ülkelerde Yolsuzluğun Önlenmesi Kanunu)
  • ABAC İncelemesi (Avrupa Birliği - Rüşvet Yolsuzlukla Mücadele)
  • AML (Kara Paranın Aklanması) Kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı gibi yasal mevzuatlara uyum açısından Grant Thornton Türkiye olarak müşterilerimize risk değerlendirmeleri hizmetimizi sunmaktayız.

Suistimaller sonuçları itibariyle maddi kayıplarla sınırlı kalmamaktadır. Başta kurum itibarının zedelenmesi dahil olmak üzere, bazı durumlarda önemli müşteri, pazar kayıplarına da yol açabilmektedir. Bazı vakalarda ise işletmenin sürekliliğinin etkilenmesine varan sonuçları olabilmektedir.

BROŞÜR

Suistimal İnceleme, Önleme, Hassasiyet, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Hizmetleri

RAPOR

Antifraud Playbook