Kamu Politikaları Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ekonomik kalkınma, ekonomik büyümenin ötesinde olumlu bir etkiye sahip olabilir: bireylere kişisel düzeyde ve toplum içinde beklentiler sunan üretken ve nezih çalışma ortamlarını teşvik edebilir, sağladığı hizmetlerini ve refahı artırabilir, daha iyi eğitime imkân verebilir ve böylece yoksulluğun kısır döngüsünü kırabilir.

Büyüme etkili bir şekilde yönlendirilirse, ekosistemler ve iklim değişikliği üzerindeki çevresel etkiler ve baskı azaltılabilir. Ekonomik kalkınmayı, bütünsel bir bağlamda, doğal kaynakları, üretim ve tüketimin olumsuz dışsallıklarını hesaba katarak düşünüyoruz. Fakir nüfus çevresel bozulmaya ve iklim değişikliğine karşı daha savunmasız olma eğiliminde olduğundan, bu durum gelişmekte olan ülkeler için özellikle önemlidir.

Özel sektör kalkınmasını desteklemek için kamu tarafından sağlanan idari olanak çerçeveleri, gelişmekte olan birçok ülkede reform ve iyileştirmeye ihtiyaç duymaktadır. İdari prosedürler aşırı zaman alıcıdır, verimsizliğe ve çoğu zaman rekabet eksikliğine neden olur. Bilgi pek çok kişi için asimetriktir ve elde edilmesi çok zordur. Tüm bu faktörler büyümeyi ve gelişmeyi gereksiz yere engellemektedir.

Kapsayıcı ekonomik büyüme ve kamu gelirini arttırmanın ön şartı, iş olanağı sağlayan bir çevrenin daha da geliştirilmesidir. Ekonomik büyümenin çoğu, iktisadi politika yapımının etkinliği ve güvenilirliğine ve uygulanmasına bağlıdır. Devlet aktörleri, büyüme yanlısı ekonomi politikasını minimum istenmeyen dışsallıklarla hazırlamalı ve politikayı uygulamaya çevirebilmelidir.

Grant Thornton Türkiye olarak, sürdürülebilir ekonomik kalkınma, istikrarlı büyüme ve özel sektörün gelişimini teşvik edecek politikaların uyarlanması ve uygulanmasında, kamu otoritelerine tavsiyelerde bulunuyoruz

Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetlerle, ekonomik politikaların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlıyoruz:

  • Ekonomik politika analizi oluşturulmasına yardımcı olmak
  • Özellikle e-devlet platformları veya cep telefonu çözümleri yoluyla paydaş danışma mekanizmalarının geliştirilmesine yardımcı olmak
  • Ekonomi politikalarının sosyal ve ekolojik yönlerini geliştirmek için gereken kamu ve özel kuruluşların kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak
  • Uygun ekonomi politikaları ve reformlarının hazırlanması ve müzakere sürecine yardımcı olmak
  • Ulusal yoksulluğu azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında danışmanlık ve kapasite geliştirme hizmetlerine yardımcı olmak
  • Yerinden yönetim ve bölgesel ekonomi politikalarının, idari yapıların, ekonomik kümelerin ve bölgesel değer zincirlerinin uygulanmasına yardımcı olmak
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu
Partner, TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu