Dijital Strateji ve Dijital Dönüşüm Süreci

Dijitalleşme, bir iş modelini değiştirmek ve yeni gelir ve değer üretme fırsatları sağlamak için dijital teknolojilerin kullanılmasıdır. Dünyamız her zamankinden daha fazla bağlantılı hale geliyor. Milyarlarca akıllı cihaz ve makine, gerçek ve sanal dünyalar arasında bir köprü oluşturarak her geçen gün daha çok miktarda veri üretiyor.

Yeni ürün tanıtımlarının başarı oranı bugün %70 oranında artmıştır. Aynı günkü tüketici teslimatlarının %75’i talep bazlı sosyal bağlantılı dağıtım ağları tarafından yerine getirilmektedir. Otonom araçlar, ikinci araba sahipliğini ortadan kaldırarak, hizmet verilen şehirlerde tıkanıklığı %10 azaltmıştır. Perakende alışverişinin %25’i, çok kanallı ticaret pazarlarında gerçekleştirilmektedir. Kurumlar dijital teknolojilerden faydalanarak dijital ekosistemler oluşturarak müşteri odaklı iş modelleri yaratmaktadır. İşletmelerin dijital yeterliliklerden yararlanarak iş modellerinde ve ekosistemlerinde değişiklik yapmalarına yol açan yaklaşıma Dijital Dönüşüm denir. Dijitalleşme yolculuğunuzdaki tecrübeli ve gururlu iş ortağınız olmaya hazırız. Dijitalleşme çok heyecan vericidir ve endüstrilerin, iş dünyasının ve milletlerin zenginliğinin gelişmesi için kaçınılmaz bir hal almıştır.

İşletmelerin bünyelerindeki tüm çalışanlar dijital çağdan etkilenmekte ve stratejik olarak dijital araçları kullanmak ve yeteneklere erişmek zorundadır. Dijital bir strateji, dijital çağın gelişmesini sağlayan mesaj, izleyici kitlesi, mecra seçenekleri ve teknoloji gibi bileşenleri içeren kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımdır. Dijital bir strateji IT planından öte bir yaklaşım olarak, teknolojinin bizatihi kendisinin ve uygulandığı alanları etkileyen unsurların kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerekli kılar. Dijital strateji, hem yeni dijital teknolojinin mevcut iş alanlarına nasıl uygulanacağını hem de dijital yetkinlik sayesinde yeni iş fırsatlarının nasıl tanımlanacağını içerir. 

  • Dijital bir strateji, işletmenin dijital yeteneğini ve potansiyelini tanımlar ve değerlendirir.
  • Daha iyi bir dijital kapasite için mevcut faaliyetlerin dijital yetenekleri ve gelişmelerin değiştirilmesini sağlar.
  • İşletmenin kapsam veya hedefini genişletmek amacıyla dijital yeteneklerin kullanılmasına yönelik yeni fırsatları değerlendirir.
  • Teknoloji gelişimini, personel uygulamalarını ve bunların işletmenin stratejik ve iş hedefleriyle uyumlaştırılmasını içerecek şekilde, dijital yeteneklerin ve uygulamaların iyileştirilmesi amacıyla yol haritası geliştirir.

Grant Thornton Türkiye olarak işletmenizin dijital stratejisinin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında sizlerle birlikte yol alarak, geleceğe bugünden hazırlanmanızda önemli katkılar sağlamaktayız.

Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu
Partner, TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu