Kurumsal Finansman Hizmetleri

Şirketlerin iş ve yatırım planlarını esas alarak kaynak ve yeniden yapılanma ihtiyacının tespitine yönelik çalışmalar paralelinde yapılarına uyacak finansman modelinin, finans piyasası ve sermaye piyasalarındaki konjonktüre ve ekonomideki gelişmelere bağlı olarak belirlenmesi çerçevesinde verdiğimiz hizmetler şunlardır:

Birleşme - Satın alma: Globalleşme faaliyet alanlarının yeniden belirlenmesi, faaliyetleri sürdürülebilir kılma talepleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı piyasaların analizi doğrultusunda şirketlerde yeniden yapılandırma,

Halka arz: Başarılı bir halka arz için şirketin faaliyet konusuna göre halka arz modelinin planlanması (Ortak hisse satışı, sermaye artırımı yoluyla halka arz, gayrimenkul yatırım ortaklığı, altyapı gayrimenkul yatırım ortaklığı, kotasyonda doğru pazar seçimi) ve sürecin halka arzdan beklenen faydanın maksimize edilecek şekilde yönetilmesi,

Borçlanma senedi ihracı: Şirketlerin finansal yapılarına uygun modelleme ile borçlanma senedi ihracı,

Finansal yeniden yapılandırma: Piyasalardaki dalgalanmalara ve değişen konjonktüre göre borç yapılandırması, alternatif finansman kaynaklarına erişimin sağlanması,

Finansal risk yönetimi: Finansal risklerin ölçülmesi ve yönetimi,

Kurumsal yönetim: Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve sürdürülebilirlik konusunda önemli bir parametre olan kurumsal yönetim ilkelerinin ve bağlantılı kurumların oluşturulması ve içselleştirilmesinin sağlanması,

Yatırımcı ilişkileri: Kurumsallaşma sürecinde şirketlerin yerli ve yabancı yatırımcılar nezdinde doğru konumlandırılması ve ilişkilerin devamlılığı anlamında halka açık olan ve olmaya aday şirketlerde yatırımcı ilişkileri biriminin organizasyonu,

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı-Gayrimenkul Yatırım Fonu: Kuruluş ve danışmanlık.