< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hasılat Esaslı Kazanç Tespitine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği

05 Ara 2019

3 Aralık 2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri No:309) ile, Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti uygulamasından yararlanabilecek mükellefler ve faydalanma şartları.

Elektronik Belge Uygulamalarına İlişkin 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu

03 Ara 2019

Sirkülerimizde elektronik belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen belgeler ile kapsama dahil olan mükellefler ve geçiş sürecine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kurulu

03 Ara 2019

Vatandaşların Kimlik ve İletişim Bilgileri Gibi Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına İmkân Tanıyan Yazılıma Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı Yayınlanmıştır.

Yabancı Ve Genel Saklama Yetkisi Bulunan Kuruluşlara İlişkin Stopaj Yükümlülüğü

27 Kas 2019

Resmi Gazete’de yabancı merkezi saklama kuruluşları ve genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşlarının saklama hizmetlerinde tevkifat sorumluluğu yayınlanmıştır.

Tecil Faiz Oranı Yıllık % 19 Olarak Yeniden Belirlenmiştir

13 Kas 2019

Tebliğ ile, yıllık %22 olarak uygulanan tecil faiz oranı Tebliğ yayımı tarihinden itibaren (25.10.2019) % 19’a düşürülmüştür.