< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklanmıştır.

13 Tem 2020

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 54 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile, 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Sirkülere yazımız ekinde yer verilmiştir.

01.07.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlenmiştir

08 Tem 2020

01.07.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlenmiştir

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 1 Ay Uzatılmıştır

01 Tem 2020

30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında

VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatılmıştır.

30 Haz 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.06.2020 tarihli 2020/482 sayılı kararı ile gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt süreleri yeniden belirlenmiştir.

Yeni İstihdam Kalkanı Paketi İle Uygulamaya Geçirilmesi Öngörülen Düzenlemeler

18 Haz 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlık çalışmaları devam eden yeni “istihdam kalkanı paketi” ile, işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin nakit desteği, kısa çalışma ödeneği süresi ve kıdem tazminatı ile ilgili konularda yeni düzenlemeler yapılması planlanmaktadır.