< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları ve ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir

17 Oca 2022

Sirkülerde, Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları ve ÖTV Oranlarının Yeniden belirlenmesine ilişkin, "5096 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Belirlenmiştir

13 Oca 2022

Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak olan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı”nın % 24,52 olarak uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin 318 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmî Gazete’ de Yayımlanmıştır

13 Oca 2022

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin "318 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı:2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

13 Oca 2022

Daha önce 21 Aralık 2021 tarih 31696 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı:2021/14)” kapsamında sadece gerçek kişilere sağlanacak olan dövizden Türk Lirasına geçiş desteği (vadeli mevduat faizi ile vade sonundaki kura göre oluşacak farkın Merkez Bankası tarafından karşılanması desteği) uygulamasından tüzel kişilerin de faydalanabilmesine ilişkin, "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı:2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2022/1) " hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlenmiştir

11 Oca 2022

Sirkülerde, 2022 yılının ilk yarısında uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanının, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10.596,74 TL olarak uygulanmasına ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü-27998389-010.06.02-854887 sayılı Genelge (Sıra No:1)" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.