< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E-Arşiv Fatura Düzenlemesi

21 Oca 2020

10 Ocak 2020 tarihli ve 31004 sayılı Resmi Gazete ’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:515) yayınlanmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

20 Oca 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 13.01.2020 tarihli ve 122 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle, ücret gizliliğinin korunması amacıyla hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintileri ve sigorta primlerinin, ayrı bir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine olanak sağlanmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin SGK Duyurusu

20 Oca 2020

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” ortak alınmasına ilişkin duyuru metninde aşağıdaki konularda açılama yapılmıştır. Buna göre;

Tecil Faiz Oranı

20 Oca 2020

30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete ’de “Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)” yayınlanmıştır

Gecikme Zammı Oranı

20 Oca 2020

Amme Alacakları İçin aylık %2 olarak uygulanan Gecikme Zammı oranı, 30.12.2019 tarihinden itibaren % 1,6 olarak yeniden belirlenmiştir.