< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mücbir Sebep Halinde Kdv Tevkifatı Hakkında

31 Mar 2020

Bilindiği üzere, 518 sayılı VUK Genel Tebliği (2020/40 Sayılı Sirkülerimize konu edilmiştir.) ile 01.04.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde oldukları kabul edilen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken KDV ve Muhtasar beyannamelerinin verilme süresi 27.07.2020 tarihine ve bu beyanlar üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri ise 6 ay süreyle uzatılmıştır.

7226 Sayılı Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik

31 Mar 2020

26 Mart 2020 tarihli 31080 sayılı Resmi Gazete ’de “7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır. Söz konusu kanun kapsamında yapılan düzenlemeler içerikte özetlenmiştir.

YMM Tasdik Raporlarında Süre Uzatımı

30 Mar 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine teslim edilmesi gereken yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30/6/2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır.

Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatılan Vergisel Yükümlülükler

30 Mar 2020

COVİD 19 sebebiyle Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatılan Vergisel Yükümlülükler hakkında detaylı bilginin verildiği sirküler yayınlanmıştır.

Dijital Hizmet Vergisi Genel Tebliği

25 Mar 2020

Bilindiği üzere 07.12.2019 Tarih 30971 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7194 Sayılı Kanunun 1 ila 7 nci maddeleri kapsamında Türkiye’de dijital ortamda sunulan bazı hizmetler ile bu hizmetlere ilişkin yine dijital ortamda sunulan aracılık hizmetlerinin kanunda belirtilen tutarları aşması halinde “Dijital Hizmet Vergisi”ne tabi olacağı belirtilmiş ve söz konusu uygulamanın 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği dile getirilmiştir