< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67 nci Maddesi Kapsamındaki Türk Lirası Mevduat Faizleri ve Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarına Uygulanacak Düşük Oranlı Tevkifat Uygulama Süresi 2 Ay Uzatılmıştır

02 Nis 2021

Sirkülerde, Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67 nci Maddesi Kapsamındaki Türk Lirası Mevduat Faizleri ve Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarına Uygulanacak Düşük Oranlı Tevkifat Uygulama süresinin 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin, "3755 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" Hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurt İçi Harcırah Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

12 Mar 2021

Sirkülerde, 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 döneminde uygulanacak yurt içi ve yurt dışı harcırah tutarlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 2 Ay Daha Uzatılmıştır

10 Mar 2021

Sirkülerde, Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresinin 2 Ay Daha Uzatılmasına ilişkin, "3592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Ülke Bazlı Raporların Verilme Tarihi Ertelenmiştir

24 Şub 2021

Sirkülerde, Ülke Bazlı Raporların Gelir İdaresi Başkanlığı'na BTRANS sistemi üzerinden gönderilme sürelerinin uzatılmasına ilişkin, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3” hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır

22 Şub 2021

Sirkülerde, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3557)" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.