< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi 2 Ay Daha Uzatılmıştır

14 Eyl 2020

Sirkülerde, 22 Mayıs 2003 Tarihli 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17 Eylül 2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2930) hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 2 Ay Daha Uzatılmıştır.

14 Eyl 2020

Sirkülerde, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915) Hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

10 Eyl 2020

Sirkülerde, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913) hakkında açıklamalara yer verişmiştir. Saygılarımızla,

Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

10 Eyl 2020

Sirkülerde, "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912)" ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Saygılarımızla,

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

10 Eyl 2020

Sirkülerde, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı 2846) hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında; • Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında bazı illerin bağlı olduğu bölgelerde değişikliğe gidilmiş, • Bazı ilçelerin bağlı oldukları illerin içinde bulunduğu bölgelerden ayrı olarak daha alt bölgeler için uygulanan desteklerden yararlanması imkanı getirilmiştir, • Kararda belirtilen İlçelerde yapılacak yatırımların Organize Sanayi Bölgelerinde yapılması durumunda iki alt bölge desteklerinden yararlanmasına olanak sağlanmış, • 2012/3305 Sayılı kararın çeşitli maddelerinden düzenlemeler yapılmıştır.