< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7326 Sayılı Kanunun 5 İnci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Rehber Yayınlanmıştır

17 Eyl 2021

Sirkülerde, 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında gelir vergisi mükelleflerinin matrah artırımı uygulamasına yönelik açıklamaların yer aldığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 15 Eylül 2021 tarihinde yapılan Rehber hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Elektronik İrsaliye Uygulaması Hakkında Duyuru

13 Eyl 2021

Sirkülerde, e-irsaliye uygulaması kapsamında güncellenen Schematron dosyasının yer aldığı güncel e-fatura paketi hakkında yayınlanan Gelir İdaresi Başkanlığı E-Belge Duyuru metni hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Teslim Anında Fatura Düzenlenecek Olan İşlemler İle Teminat Uygulaması Kapsamına Alınan Sektörler Belirlenmiştir

03 Eyl 2021

Sirkülerde, Faturası Teslim Anında Düzenlenecek Olan İşlemler İle Teminat Uygulaması Kapsamına Alınan Sektörlerin belirlenmesine ilişkin, "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra no 531)" hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Tebliğ kapsamında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, ihrakiye teslimleri ( ihrakiye; ülkenin kara suları ve/veya kara suları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıtı ve madeni yağ) hariç olmak üzere, fatura, aşağıdaki hallerde teslim anında düzenlenecektir: a) 5015 Petrol Piyasası Kanunu’nun ve 5307 sayılı Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanların (rafinerici, dağıtıcı, bayi, serbest kullanıcı gibi) kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ve LPG teslimi, b) Tankerlerle veya özel nakliye araçlarıyla taşınmak suretiyle akaryakıt ve LPG otogaz bayii veya istasyonu dışında müşterinin istediği mahalde (yürüttükleri faaliyetlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri yerlerde) yapılan akaryakıt ve LPG teslimi. Söz konusu Tebliğ ile ayrıca 5015 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik (münhasıran ihrakiye bayiliği hariç) lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlara yönelik teminat uygulaması hakkında düzenlemelere yer verilmiştir.

2022 Yılı için Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösteren Cetvel Yayımlanmıştır

01 Eyl 2021

Sirkülerde, Emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyetlerini gösteren inşaat maliyet cetveli yayınlanmasına dair, "Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (seri no 79 )" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Yapılandırmada Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

27 Ağu 2021

Sirkülerde, 7326 sayılı Kanun Kapsamında (Borç Yapılandırması ve Matrah Artımına ilişkin kanun) yapılacak yapılandırmalar için, • 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılması gereken başvuru süresi ile • 30 Eylül 2021 (SGK için 31 Ekim 2021) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin, "4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" hakkında açıklamalara yer verilmiştir.