Değer Zinciri Yönetimi

Rekabetin her geçen gün daha çok arttığı günümüzde belirlenen hedeflere ulaşabilmek için iş süreçlerinin bütününün girdiden başlayıp ürünü elde etmeye kadar geçen aşamaların doğru ve belirlenmiş ölçütler dahilinde analiz edilmesi gerekmektedir.

Grant Thornton Türkiye olarak süreçlerin doğru ve yalın bir şekilde tespit edilmesi, ilişkili süreçlerin doğru anlaşılması, rol ve sorumlulukların belirlenmesi, optimum maliyeti sağlama ve satın alma süreçlerinin belirlenmesinde çözüm ortaklığı sunmaktayız.

Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu
Partner, TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu