Rekabetin her geçen gün daha çok arttığı günümüzde belirlenen hedeflere ulaşabilmek için iş süreçlerinin bütününün girdiden başlayıp ürünü elde etmeye kadar geçen aşamaların doğru ve belirlenmiş ölçütler dahilinde analiz edilmesi gerekiyor. Grant Thornton Türkiye olarak süreçlerin doğru ve yalın bir şekilde tespit edilmesi, ilişkili süreçlerin doğru anlaşılması, rol ve sorumlulukların belirlenmesi, raporlamaların amacına hizmet eder şekilde oluşturulması suretiyle optimum maliyeti sağlama ve satın alma süreçlerinin belirlenmesinde çözüm ortaklığı sunuyoruz.

TURQUALITY® VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

azizm.hatipagaoglu@tr.gt.com

Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu