AEO | YYS Hizmetlerimiz

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü (YYS) Başvurusu

Gümrük işlemlerinde güvenilir firma statüsü ile yeşil hat, yerinde gümrükleme,  %1 teminat kullanımı gibi etkin ve öncelikli gümrük basitleştirmelerinden yararlanılabilmesi için Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) başvuru dosyasının hazırlanarak Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılması gerekmektedir. 

YYS başvuru dosyanızın hazırlanması ve mevzuata tam uyumu, uzmanlaşmayı ve gümrük tekniğini bilmeyi gerektirmektedir. Gümrük tekniğinden uzak ve yetersiz hazırlanan dosyalar idare tarafından reddedilerek emek, zaman ve para kaybına neden olmaktadır.

Grant Thornton Türkiye olarak gümrük başmüfettişi ve gümrük tandanslı ekibimizle YYS dosyanızı gümrük tekniği ile hazırlayarak, YYS başvuru sürecinden belgenizin teslimine kadar tüm süreci eksiksiz bir biçimde yönetiyoruz.

Bu kapsamda müşterilerimiz için aşağıdaki hizmetleri gerçekleştiriyoruz:

  • EK-2 soru formu doldurulması,
  • Eksik standartlar ve iş prosedürleri yazılması,
  • Başvuru dosyası hazırlanması,
  • Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yapılması,
  • Risk Kontrol Genel Müdürlüğü’nde başvuru takip edilmesi,
  • Teftiş Yetkilisi’nin şirketinizde karşılanması ve sunumunuzun birlikte yapılması,
  • Belgenizin teslim edilmesi.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü (YYS) Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlanması 

YYS sahipleri gümrük işlemlerini yeşil hat veya kendi tesislerinde gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte,  bu durum bir denetimsizlik durumu olarak düşünülmemelidir. YYS sahipleri, her 12 aylık periyodun ardından gerçekleştirdikleri  tüm gümrük işlemlerini ve bunlara ilişkin kayıtları faaliyet raporuna bağlayarak üç ay içerisinde bölge müdürlüğüne sunmak zorundadır.

Tecrübe Sahibi Gümrük Baş Müffetişleri ile Çalışıyoruz…

Grant Thornton Türkiye olarak 20 yılı aşkın tecrübe sahibi gümrük baş müfettişleri ile YYS’nin incelenmesini zorunlu kıldığı mevzuatlar gereği risk analizi yaparak incelenmesi gereken beyannameleri ve hesapları tespit ediyoruz. YYS belgesi kapsamında gerçekleşen gümrük işlemlerinizi denetlemenin yanı sıra tespitlerini faaliyet raporuna bağlayarak bölge müdürlüğüne sunmak üzere firmanıza teslim ediyoruz.

AEO | YYS | Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Başvuru Eğitimleri Veriyoruz

Grant Thornton Türkiye olarak YYS başvurunuzun yapılabilmesi için gümrük ve tedarik zincirine ilişkin eğitimler, çalışanlarınıza Şirketiniz tarafından verilmiş olması gerekmektedir. Grant Thornton Türkiye olarak; başmüfettiş, öğretim görevlisi ve gümrük müşavirlerinden oluşan eğitmen kadromuzla eğitimleri firmanız rahatlığında eksiksiz bir biçimde sunuyoruz.

Her Yıl Tekrarlanması Zorunlu Eğitimler

Değişen mevzuat ve çalışan sirkülasyonu, dış ticaret ve gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi esnasında risk doğurabilecek durumlar ortaya koymaktadır. Bu risklerin minimuma indirilebilmesi için firma çalışanlarının her yıl dış ticaret ve gümrük konularında eğitime tabi tutulması zorunlu kılınmıştır.

Üç Yılda Bir Tekrarlanması Zorunlu Eğitimler

Tedarik zinciri eğitimlerinin üç yılda bir alınması zorunlu kılınmıştır.

AEO | YYS | Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Dosya Güncellemesi 

YYS Belgesi sahibi firmalar, belge almalarını takip eden üçüncü 12 aylık periyodun sonundan itibaren üç ay içerisinde EK-2 soru formunu güncelleyerek bölge müdürlüğüne sunmakla yükümlüdür. Grant Thornton Türkiye olarak deneyimli ekibimiz, belge edinmenizi takip eden 36. ayın sonundan itibaren üç ay içerisinde EK-2 soru formunuzu güncelleyerek Bakanlığa  eksiksiz bir biçimde sunmaktadır.