Üretim sektöründeki firmalar işlerini büyütme ve finans kaynaklarına erişimdeki kısıtlamalar, yüksek ham madde maliyetleri, iş gücüyle ilgili yapıların yeterince esnek olmaması ve bunun sonucunda ortaya çıkan marj ve kârlılık sıkıntıları gibi sık karşılaşılan sorunlara çözüm bulma arayışındadır. Grant Thornton, işletmenizi bu sorunların üstesinden gelecek şekilde yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

Sunduğumuz çözümler

 • Bağımsız denetim
 • Kurumlar vergisi ve uluslararası vergiler
 • KDV iadesi ve dolaylı vergiler
 • Vergi danışmanlığı ve planlaması
 • Muhasebe süreçlerinin ‘outsource’ edilmesi
 • Kurumsal finansman
 • Finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma
 • İş planı geliştirilmesi
 • Performans geliştirme ve kurumsal değişimin yönetimi
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Turquality danışmanlığı
 • Pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve önemli müşterilerin yönetimi
 • Birleşme ve satın alma hizmetleri
 • Değerleme ve due diligence hizmetleri
 • İç denetim ve iç kontrol hizmetleri
 • Gümrük ve dış ticaret hizmetleri

Neden Grant Thornton?

Grant Thornton işletmelerin büyüme fırsatlarını değerlendirebilmesinde onlara yardımcı olmaktadır. Fırsatlar arasında yeni iş kolları, yeni coğrafi pazarlar, iş gücü alanında daha efektif düzenlemeler, satışların geliştirilmesi, maliyetlerin kontrol altına alınması ya da azaltılması ya da verimliliği artırma sayılabilir. Durum ne olursa olsun, yöneticilerimiz sorularınıza yanıt alabilmenizi sağlayacaktır.