Robotik Süreç Otomasyonu

Otomasyon yolculuğu şimdiden uzun ve zorlu bir yol kat etti ve Robotic Process Automation (RPA) da bu yolculuğun önemli adımlarından biri haline geldi. Makine öğrenmesi ve yapay zekâ ile birlikte bilişsel otomasyon bizleri çok daha ileri noktalara taşıyacaktır.

RPA tek başına çok önemli maliyet, hata payı ve verimlilik faydaları sunmakta. 90’lı yılların başından bu yana kurumsal kaynak planlama sistemlerinin ortaya çıkışı ile birlikte merkezileşen şirket aktiviteleri sonucunda tanıştığımız iş süreçlerinde dış kaynak kullanımı konseptini farklı seviyelere çıkarmak noktasında oldukça iddialı bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. RPA sunduğu dijital iş gücü fırsatıyla iş süreçlerinin dış kaynak kullanımına gerek olmaksızın gerçekleştirebileceğiniz bir platform sunuyor. Öncelikle back-office fonksiyonlarında yürütülen iş süreçleri hedeflense de robotik yazılımlar ile birlikte bir sistemden diğerine veri aktarmanın yer aldığı süreçler, ya da raporlama veya veri analitiği kapsamındaki iş süreçleri de otomasyonun ideal adayları arasına giriyor.

RPA implementasyonu, bu büyüklükte ve etkide bir bilgi teknolojileri projesine kıyasla çok daha hızlı, ekonomik ve rahat bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu teknolojiye erken adapte olan organizasyonlar fark yaratmaya başladı. Önemli olan nokta ise bu teknoloji çok kısa bir süre içinde fark yaratmak stratejisi yerine yalnızca rekabetçi kalabilmek adına çoğu organizasyonun vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkacak.

RPA teknolojisine adapte olmak, iş süreçlerini gerçekleştirirken robotik yazılımlardan destek almak iiçin firmaların belirli bir olgunluğa ulaşmış olması zorunlu değildir. Bugün RPA karşımıza KOBİ’lerden Uluslararası Kuruluşlara kadar çok farklı sektörlerden çok farklı ölçekteki firmalar için geçerli bir çözüm olarak çıkıyor. Yarın, tahmin ettiğinizden çok daha yakın, RPA hemen hemen her sektörden büyük küçük firmalarımız için olmazsa olmaz bir gerçek olacak. 

Bugün;

 • Ortalama bir firmanın mevcut iş süreçlerinin %30-%40’ı RPA teknolojisinden etkilenecek (Gartner),
 • Ortalama bir firma iş hacmi ve yoğunluğuna göre RPA ile birlikte yaklaşık %35 ila %65 arasında bir maliyet avantajı elde edebilecek (Everest Group) 

Gelecekte;

 • 2025 yılına kadar ortalama bir firmanın 900+ sürecinden yaklaşık %85’i robotik yazılımlar tarafından yönetilecek (McKinsey&Company)
 • 2025 yılına kadar dünya genelinde 140 milyon FTE’lik beyaz yaka işi robotlar tarafından üstlenilecek (MsKinsey&Company) 

Başlıca fayda/özellikleri:

 • 7/24 çalışabilme potansiyeliyle kurumları hantallıktan kurtarır,
 • Mevcut sistem altyapısında büyük geliştirmelere ihtiyaç duymadığı için çevik bir çözümdür,
 • İş yükünü 1/3 oranında azaltabilir,
 • 7/24 çalışabilme potansiyeliyle kurumları hantallıktan kurtarır,
 • Bir yıldan hızlı geri dönüş yapabilen (ROI) somut bir yatırımdır,
 • İnsan kullanıcılara kıyasla çok daha hızlıdır,
 • Süreç isleyişinde sıfır hata ile %100 performans sergiler,

Ayrıca;

İş Birimleri tarafından yönetilir – Minimum IT katkısıyla iş birimleri altında çalışır.

Kurumsal yazılımları kullanır – Giriş yetkileriyle birlikte kullanıcı ara yüzleri üzerinden çalışır, entegrasyon gerektirmez.

Öğrenebilir – İstisnai durumları zamanla öğrenerek insan müdahalesini en aza indirebilir.

Takvimlendirilebilir – Zaman ayarlarıyla belirli anlarda otomatik olarak çalışabilir.

Şeffaftır – İsteğe göre gerçekleştirdiği adımları ve tetikleyicileri loglayarak denetimi kolaylaştırır. 

Güvenliği ve kaliteyi arttırır – İş süreçlerindeki insan hatasının önüne geçer.

Bunlarla birlikte, kurala dayalı, istisnai vakaları görece azınlıkta kalan, yüksek hacimde ve kendini tekrarlayan işler için robotları; beşeri ilişkiler, uzman görüşü ya da istisnai yaklaşımlar gerektiren ve görece iş yükündeki sıklığı az olmakla birlikte değişim yönetimi ve sürekli gelişim sağlayacak olan aktiviteler için insan gücünü kullanmak gerekmektedir. RPA bugün için rekabette farklılaşmak için gerekliyken, yakın gelecekte rekabetçi kalmak için adapte olmak zorunda olacağınız sanal iş gücü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Grant Thornton olarak, kanıtlanmış metodolojimiz ve yetkin global ağımız ile dijital dönüşüm yolculuğunuzda sizlere aşağıdaki süreçlerde hizmet sağlıyoruz. 

 • Süreç Analizleri: İş süreçlerinin otomasyona yatkınlığının değerlendirilmesi ve teknolojiye adaptasyon için geliştirilmesi
 • Fizibilite Çalışması: Beklenen maliyet faydalarının ve verimlilik kazanımlarının tespit edilmesi
 • Otomatizasyon, Gelişim ve Eğitim: İş süreçleriniz için robotların geliştirilmesi, testlerin gerçekleştirilmesi, canlıya alım ve eğitim
 • Operasyon Modeli: Dijital dönüşüm sürecinde RPA teknolojisinin şirkete entegrasyonu noktasında ihtiyaçlarınıza uygun işletme modellerinin tasarlanması ve uygulama desteği