Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)

Globalleşen dünyada teknolojinin ilerlemesiyle beraber şirketler için dijitalleşme git gide önem arz etmektedir. Yeni düzen, endüstri çağının dijital çağa evirilmesi ile sonuçlanmıştır. Dijital çağda iş tanımları değişmiş ve iş süreçleri gelenekselden dijital sistemlere dönüşmüştür. Bu dönüşümle birlikte bazı işlerin yerini yapay zekâ, robotik kodlama gibi akıllı sistemler almıştır.

Rekabetin çok yoğun olduğu pazarlarda şirketler sürdürülebilirlik ve verimlilik artışını sağlamak amacıyla yeni düzene uyum sağlamak zorundadırlar. Bu bağlamda süreç iyileştirme ve optimizasyonu sağlamak için geliştirilen, farklı roller için tasarlanan yapay zekâ destekli dijital çalışanlar ile şirketlerin 7/24 açık kalmasını sağlıyoruz.  Grant Thornton Türkiye olarak RPA sayesinde kaynakların iyileştirilmesi, süreçlerin iyileştirilmesi ve sonuçların iyileştirilmesine yönelik çözümler sunuyoruz. Böylece hem iş hem de BT uygulamalarını bütünleştiren ve gelişmiş iş akışlarını otomatikleştirerek verimlilik artışınıza katkıda bulunuyoruz.

Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) kapsamında verilen hizmetlerimiz;

 • Entegre Yönetim Sistemleri
 • Analitik Çözümler
 • Akıllı Otomasyon Sistemleri
 • Danışmanlık-Dış Kaynak

İş mükemmelliğinde izlediğimiz 5 temel analitik yaklaşım metodolojimiz;

1) Süreç Keşfi

 • Gerçek Sürecin Keşfi
 • Frekans, Döngü Süreleri
 • Kooperasyon Keşfi
 • Maliyet Kırılımı
 • Risk Kontrol

2) Süreç Analizi

 • Problemler (kayıp, gecikme)
 • Süreç Varyasyonları
 • Etki (maliyet, zaman, müşteri)
 • Risk Analizler
 • Ana Neden ve Çözümler

3) Süreç Standartlaşması

 • Hızlı Düzeltmeler
 • Süreç Standardizasyonu
 • Süreç Dokümantasyonu
 • Süreç Sadeleştirmeleri
 • Risk-Kontrol Planları

4) Otomasyon

 • RPA Adayı Belirleme
 • RPO (Recovery Point Objective) Bazlı Önceliklendirme
 • Yapay Zekâ/ML (Machine Learning)
 • Workflow Tasarımları
 • Bot Test ve Kurulumu

5) Performans/Kontrol

 • Firma Hedefine Katkı
 • Uçtan Uca Performans
 • KPI/Karne İzleme
 • Risk ve Kontrol
 • Bot Performansı
 • Bot-İnsan Etkileşim

İş mükemmelliğinde izlediğimiz 5 temel analitik yaklaşım metodolojimiz;

1) Süreç Keşfi

 • Gerçek Sürecin Keşfi
 • Frekans, Döngü Süreleri
 • Kooperasyon Keşfi
 • Maliyet Kırılımı
 • Risk Kontrol

2) Süreç Analizi

 • Problemler (kayıp, gecikme)
 • Süreç Varyasyonları
 • Etki (maliyet, zaman, müşteri)
 • Risk Analizler
 • Ana Neden ve Çözümler

3) Süreç Standartlaşması

 • Hızlı Düzeltmeler
 • Süreç Standardizasyonu
 • Süreç Dokümantasyonu
 • Süreç Sadeleştirmeleri
 • Risk-Kontrol Planları

4) Otomasyon

 • RPA Adayı Belirleme
 • RPO (Recovery Point Objective) Bazlı Önceliklendirme
 • Yapay Zekâ/ML (Machine Learning)
 • Workflow Tasarımları
 • Bot Test ve Kurulumu

5) Performans/Kontrol

 • Firma Hedefine Katkı
 • Uçtan Uca Performans
 • KPI/Karne İzleme
 • Risk ve Kontrol
 • Bot Performansı
 • Bot-İnsan Etkileşimi,