Belgelendirme Hizmetlerimiz

OKSB | Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusu

Onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri gümrük mevzuatı ön gördüğü basitleştirmelerden öncelikli yararlanmaktadır. İhracatta mavi hat, %1’e varan kısmi teminat kullanımı, taşıt üstü işlem yetkisi, basit A.TR ve EUR.1 düzenleyebilme imkanı vermektedir. Grant Thornton Türkiye olarak Gümrük Ticaret Bakanlığı nezdinde, firmanızın güvenilir ilan edilip basitleştirmelerden yararlanması için OKSB dosyanızı hazırlamanın ve başvurunuzu yapmanın yanı sıra belgenizi teslim ediyoruz.

Sonradan Kontrol Öncesi Risk Analizi Denetimi

Ticaret Bakanlığı, her yıl yaklaşık 400 firmayı sonradan kontrol denetimine tabi tutmaktadır. Teftiş yetkilileri, belirlenen risk kriterine göre tesisinizde gümrük evraklarınızı ve bu işlemlere ait kayıtlarınızı incelemektedir.

Grant Thornton Türkiye olarak firmanızın olası sonradan kontrollerde karşılaşacağı riskleri önceden tespit etmenin yanı sıra sonuçlarını ortadan kaldırmak veya minimize etmek için firmanızı denetliyor ve riskli alanları tespit ederek çözüm yolları ortaya koyuyoruz.

DİİB | Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi; ihracatı yapılacak eşyanın bünyesinde kullanılan girdilerin ithalatı esnasında gümrük vergileri ödenmeyerek teminata bağlanması ve ihracattan sonra teminatın iade edildiği gümrük rejimidir. Ayrıca, yurt içinden KDV ödemeden alım imkanı da belge kapsamında mümkündür.

Gümrük vergisi ödememek ve KDV finansmanına katlanmadan ithalat yapabilmenin avantajı ile firmanız ihracatını artırabilme olanağı elde etmektedir. Grant Thornton Türkiye olarak DİİB’lerinizin alınması, revize edilmesi ve kapatılması süreçlerini başarıyla yönetiyoruz.

YTB | Yatırım Teşvik Belgesi

Yeni yatırım yapacak veya mevcut yatırımını büyütecek firmaları yurt içi alımlarda KDV avantajı, ithalatta gümrük vergisi, KDV, KKDF gibi vergilerden muaf tutan, yapılan yatırım kadar vergi indirimi sağlayabilen, SSK primlerine, banka faizlerine katkıda bulunan yatırım teşvik sistemidir.