Dış Ticaret ve Gümrük İşlemlerinde Yolsuzluk Denetimi

Firma ölçekleri büyüdükçe dış ticaret alanında yapılan satın almalar ihtisaslaşmaktadır. Zamanla yarışılan bir yüklemede maliyet ikinci planda kalabilmektedir. Dış ticarete özgü bu gibi durumlar istismar riski taşımaktadır. Grant Thornton Türkiye olarak yolsuzluk denetimi ile olası istismarları engelliyoruz.