Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuatı Danışmanlığı

  • Kurumlar Vergisi İstisna Tutarının Mevzuata Uygun Olarak Hesaplanması
  • Personel Ücretleri Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Stopaj Teşviki ve Sigorta Primi İşveren Desteğine İlişkin Danışmanlık
  • Yararlanılabilecek İlave Vergi Teşvik ve İstisnalarına İlişkin Danışmanlık (Gümrük Vergisi, KDV, Temel Bilimler Desteği)
  • Mali Mevzuata Uygun Olarak Ar-Ge/İK/Muhasebe İç Sistemlerinin Kurgulanması ve Dökümantasyon Denetimi
  • Yönetici Şirkete Sunulan Proje Raporlarına İlişkin Tasdik ve Danışmanlık
  • Nakit Destek Veren Kuruluşlara Ait Projeler için Hazırlanan Mali Raporların Tasdiki
  • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Mevzuatı ve Dinamiklerinin İşleyişi Hakkında Detaylı Eğitimlerin Düzenlenmesi