Vergi Planlaması Hizmeti

Grant Thornton Türkiye olarak kurumsal müşterilerimize vermiş olduğumuz vergi planlaması hizmetiyle de rakiplerimiz karşısında fark yaratıyoruz. Vergi planlaması; işletmelerin tüm vergi kanunları ve ilgili mevzuatın sağladığı imkanlar dahilinde vergi yükünün yasaların çizdiği çerçevenin dışına çıkmadan optimize edilmesi ve mevzuatta sunulan avantajlardan en üst seviyede faydalanılması olarak tanımlanmaktadır. 

Grant Thornton Türkiye olarak vergi uzmanlarımızla kurumsal müşterilerimizin tüm yasal belge, defter ve kayıtlarını inceliyoruz. Böylece, işletmenin faaliyet konusuna uygun olacak şekilde toplam vergi yükünü yasal sınırlar içinde asgariye indirmeyi hedefliyoruz.