article banner

Bilgi Güvenliği Politikası

Değerli İş Ortaklarımız ve Paydaşlarımız,

Grant Thornton Türkiye bilgi güvenliğinin doğru biçimde hayata geçirilmesinin, misyon-vizyonumuza ve şirket stratejik hedeflerimize ulaşma konusunda son derece önemli olduğuna inanmaktayız.

Bu bağlamda Grant Thornton Türkiye bünyesinde yürütülen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), teknoloji, insan ve bilgilerimizin olduğu varlıklar kapsamında ve ISO 27001 standardı şartları doğrultusunda uygulanmaktadır.


Grant Thornton Türkiye Olarak Bilgi Güvenliği Temel Hedeflerimiz

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında paydaşlarımızın bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,
  • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,
  • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,
  • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,
  • Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
  • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.