Grant Thornton International, iş dünyası temsilcilerinin gerek teknik, gerek sosyo-ekonomik konularda ilgisini çekecek olan özel yayınlar hazırlamakta ve bunları paylaşmaktadır. Araştırmalar, denetim, vergi ve danışmanlık gibi teknik konuların yanı sıra, 50'ye yakın ülkeden üst düzey yöneticilerin katılımı ile yerel piyasalardaki teknik konuları araştırıp incelemeye tabi tutmakta ve diğer uluslararası pazarlardaki gelişmeler hakkında yol göstermektedir. Yayınlarımız Grant Thornton tarafından bağımsız bir şekilde yapılan araştırmalar sonucunda, Türkiye'de veya yurtdışında güvenilir kurumların işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Sol tarafta gördüğünüz başlıklar arasından seçim yaparak, dilediğiniz konudaki yayınlara ulaşabilirsiniz. 

Grant Thornton International, ekonomik konularda gerçekleştirdiği araştırmaları üst düzey yöneticiler ile görüşerek yapmaktadır. Gerçekleştirilen her görüşme için, Birleşmiş Milletler'in dünya çocuklarını korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kurduğu yardım kuruluşu UNICEF'e aktarılmak üzere, 5 USD'lik bir kaynak ayırmakta ve sene boyunca biriken bu kaynağı her sene sonunda UNICEF'e aktarmaktadır. Bu fonda yıllık ortalama 62.500 USD'lik bir meblağ birikmektedir. Bu yöntemle UNICEF'e ayrılan kaynak 330.000 USD'ye ulaşmıştır.