Vergi Denetimi (Tam Tasdik) Hizmetleri

Grant Thornton Türkiye olarak Vergi Denetimi (Tam Tasdik) Hizmetleri kapsamında yasal zorunlulukları eksiksiz bir biçimde karşılayan çözümler üretiyoruz. Türk Vergi Mevzuatı’nda Vergi Denetimi (Tam Tasdik) Hizmetleri 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile birlikte uygulamaya geçirilmiştir. Vergi denetimleri, vergi uzmanları tarafından Türkiye’de geçerli olan vergi standartları, yasaları ve mevzuatları göz önünde bulundurularak şirketlerin mali tablolarının kontrol edilmesi işlemini karşılamaktadır.  

Vergi Denetimi Tüm Şirketler İçin Önemli bir Gereklilik

Grant Thornton Türkiye olarak tüm vergi mükellefi şirketler için önemli bir uygulama olan vergi denetim sürecini eksiksiz bir biçimde yerine getiriyoruz. Alanında deneyim ve uzmanlık sahibi insan kaynağımız tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda vergi mükellefi kurumsal müşterilerimizin tam tasdik raporlarını denetliyoruz. Uzmanlarımız tarafından hazırlanan tam tasdik raporu aracılığıyla kurumsal müşterilerimizin üst yönetimine önceden tespit edilebilecek hatalar konusunda bilgi veriyor ve vergi daireleri ile yaşanabilecek pürüzleri oluşmadan engelliyoruz. Köklü uzmanlığımız sayesinde kurumsal müşterilerimizin hatalı uygulamalarının ortadan kaldırılmasını sağlıyoruz.

Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Tasdik Hizmetleri Sunuyoruz 

Grant Thornton Türkiye olarak yasal zorunluluklar doğrultusunda vergi mükellefi şirketlere Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Tasdik Hizmetleri de sunuyoruz. Kendi alanında fark yaratan uzman insan kaynağımız vergi standart ve yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda kurumsal müşterilerimize yardımcı olmanın yanı sıra ortaya çıkma ihtimali bulunan hatalı uygulamaları ve riskleri tespit ederek “büyümeye odaklanan” bir yol haritası sunmaktadır. 

Grant Thornton Türkiye olarak tam tasdik raporu düzenleme hizmetimiz kapsamında tam tasdik raporunu son adım olarak vergi dairesine sunuyoruz. Kurumsal müşterilerimizin sonraki adımlarında da en iyi kararları alması ve en doğru şekilde hareket etmesi konusunda planlama hizmeti sunuyoruz.