Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Her şirkette insan kaynakları yönetiminin yapısı farklılık göstermektedir. Her şirket kendi işletme yapısına ve insan kaynaklarının işletmedeki işlevlerinin sahip olduğu değere uygun nitelikte bir yapısallaşmaya gitmektedir.

İnsan kaynakları yönetiminin stratejik boyutta ele alınması, işletmenin verimliliğini ve hızını etkilediğinden, rekabet avantajına sahip birçok işletmenin stratejik insan kaynaklarından etkin olarak faydalandığı gözlemlenmektedir. Günümüzde, şirketlere rekabet avantajı sağlayan en önemli etken de budur. Bunu başarabilen firmalar, piyasadaki varlıklarını ve karlılıklarını korurken, aynı zamanda rakipleri karşısında önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır.

Grant Thornton Türkiye olarak işveren ve çalışan merkezli bir insan kaynakları yönetimi danışmanlığı sunuyoruz. Tercih edilen bir işveren olmanız ve günümüz iş dünyasındaki zorlukları aşmanız için yetenek ve performans yönetimi, liderlik, organizasyon ve insan kaynağının yeniden yapılandırılması alanlarında işveren ve çalışan odaklı çözümler sunmaktayız.

Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu
Partner, TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu