Ar-Ge / Tasarım Merkezi Mevzuatı Danışmanlığı

  • Kurumlar Vergisi İndirim Tutarının Mevzuata Uygun Olarak Hesaplanması
  • Ar-Ge/Tasarım Proje Maliyetlerinin Doğru Belirlenmesi
  • Ar-Ge/Tasarım Personeli Asgari Tam Zaman Eşdeğerinin Sağlanıp Sağlanmadığının Kontrolü
  • Personel Ücretleri Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Stopaj Teşviki ve Sigorta Primi İşveren Desteğine İlişkin Danışmanlık
  • Yararlanılabilecek İlave Vergi Teşvik ve İstisnalarına İlişkin Danışmanlık (Gümrük Vergisi, Damga Vergisi, KDV, Temel Bilimler Desteği)
  • Ar-Ge/İK/Muhasebe İç Sistemlerinin Mali Mevzuata Uygun Olarak Kurgulanması ve Dökümantasyon Denetimi
  • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu Denetimlerine Yönelik Danışmanlık
  • Nakit Destek Veren Kuruluşlara Ait Projeler için Hazırlanan Mali Raporların Tasdiki
  • Ar-Ge Mevzuatı ve Dinamiklerinin İşleyişi Hakkında Detaylı Eğitimlerin Düzenlenmesi