AR-GE/Tasarım Merkezi Kurulumu Danışmanlığı

Artan rekabetle birlikte pazara girmek, rekabetçi konuma gelmek veya rekabetçiliği sürdürülebilir kılmak amaçlı şirketler katma değeri yüksek yenilikçi ürünlere, tasarıma ve markalarına yatırım yapmak zorundadırlar. Bu amaçları desteklemek üzere uygulamaya konulan AR-GE ve tasarım merkezleri ile devletimiz şirketlerimize, üreticilerimize ve KOBİ’lere destek sağlamaktadır. AR-GE ya da tasarım merkezi kuran, yenilikçiliğe ve tasarıma yatırım yapan şirketler bu kapsamda önemli desteklerden faydalanmaktadırlar. Grant Thornton Türkiye olarak uzman danışmanlarımızla AR-GE ve tasarım faaliyetlerine yönelik teşvik ve destek mekanizmasından en uygun şekilde yararlanabilmeniz için danışmanlık ve analiz hizmetleri sunmakta, desteklerden maksimum düzeyde faydalanabilmeniz için şirketinizin ihtiyaçları özelinde çalışmaktayız.

Danışmanlarımız, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Kalkınma Ajansları gibi farklı kurumlar tarafından sağlanan nakit destek programları kapsamında anahtar teslim danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu kapsamda;

  • AR-GE ve Tasarım Merkezi Belgesi’nin gerekçelerinin analiz edilmesi,
  • İlgili kurumlara yapılacak başvuru dosyasının hazırlanması,
  • Şirketin aktif olduğu sektörün alabileceği destek ve teşviklerin saptanması,
  • Projelerin içerik değerlendirmelerinin yapılması, oluşabilecek risk ve fırsatların belirlenmesi,
  • Birlikte çalıştığımız şirketlerin mevzuata uygunluğunun periyodik denetimi; hizmetlerinden oluşmaktadır.
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu
Partner, TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu