Bağımsız Denetim Hizmetleri

Grant Thornton Türkiye olarak, finansal tablolarını denetimden geçirmekle yükümlü tüm şirketlere üstün kalitede bağımsız denetim hizmetleri sunmayı sürdürüyoruz.

Grant Thornton Türkiye olarak amacımız, büyük ölçekli uluslararası şirketlerden, orta ve küçük ölçekli dinamik şirketlere kadar uzanan geniş bir yelpazede en yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunmanın yanı sıra müşterilerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun hayata geçmesi ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) Türkiye’deki bağımsız denetim süreçlerine getirdiği yenilikler ve belirlediği kriterler, ülkemizdeki üretim ve ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde denetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Şirketlerin finansal durumlarına ilişkin bilgilerin doğru ve güvenilir olması artık her zamankinden daha önemlidir ve bu güvenilirlik, yatırımcı ve diğer paydaşlar için kilit rol oynamaktadır. Bu dayanağın temeli ise bağımsız bir denetçi tarafından denetlenmiş finansal raporlardır. Grant Thornton Türkiye olarak, sürekli değişen ulusal ve uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları ile ilişkili diğer mevzuatı yakından takip ederek, global denetim metodolojimiz ışığında entegre denetim hizmeti sunmaktayız. Öneri ve değerlendirmelerimiz ışığında ortaya koyduğumuz bağımsız güvence, giderek karmaşıklaşan iş dünyasında değerli bir destek ve koruma sağlamaktadır.

Bağımsız Denetim Alanında Kapsamlı Çözümler

Grant Thornton Türkiye olarak, bağımsız denetim kapsamında aşağıdaki konularda uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz:

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin UFRS’ye uyumlu TFRS standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uyarınca hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerce hazırlanmış finansal tablolarının bağımsız denetimi
 • Halka açık olan şirketler ile Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi diğer şirketlerin ve hisselerini halka arz etmeyi planlayan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarının denetimi
 • Hisseleri başka ülke borsalarında işlem gören şirketlerin finansal tablolarının denetimi
 • ABD’de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi
 • Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu standartlarına ve mevzuatına göre hazırlanmış finansal kuruluşların finansal tablolarının denetimi
 • Finansal tablolara ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanması ve raporlanması
 • Tahvil veya başka bir finansal araç ihracında bulunan kuruluşların finansal tablolarının denetimi
 • Yabancı şirketlerin yerel iştiraklerinin finansal tablolarının denetimi ve yurtdışında mukim hissedar için yerel standartlara göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi
 • İç kontrol denetimleri
 • Banka ve diğer benzeri finansal kuruluşların talepleri doğrultusunda yürütülen uygunluk denetimleri
 • Bilgi teknolojisi sistemlerinin denetimi

Bağımsız denetimin en önemli hedeflerinden biri finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış finansal tablolar ortaya koymak ve bu tabloların güvenilir ve doğru bilgiler sunup sunmadığını incelemektir. Her sene, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) değişmekte ve yeni standartlar geçerli olmaktadır. Bu durum, finansal tabloların sunumunda farklılık yaratmaktadır. Bu yüzden şirketler, her yıl, finansal tablolarını o senenin standartlarına uygun olarak hazırlamakla yükümlüdür.

Grant Thornton Türkiye çatısı altındaki şirketlerimiz Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş., Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından ‘Bağımsız Denetim Kuruluşu’ olarak yetkilendirilmiştir ve “KAYİK Dahil Bağımsız Denetim” yapmaya yetkilidir.

Finansal Tablolara Adil ve Şeffaf Denetim

Finansal tabloların bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesindeki asıl amaç, tabloların özgün, adil ve güvenilir olup olmadığını kontrol etmektir. Bazı ülkelerde ise, UFRS yerine ABD’de Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları kullanılmaktadır.  Bununla birlikte, UFRS’ye geçişini tamamlayan Türkiye, bu standartlara göre hareket etmektedir. Türkiye’de 2005 yılından bu yana Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun UFRS’ye uyumlu olarak yayınladığı TFRS standartları kullanılmaktadır. Bu standartlar, muhasebe ve denetim alanında ülkemize önemli değer sağlamaktadır. Dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de şirketlerin finansal tablolarına TFRS standartlarına uygun olarak denetim yaptırması zorunludur. Grant Thornton Türkiye, risk odaklı bağımsız denetim hizmetleri sunarak şirketlere hizmet vermektedir.

Ulusal müşterilerimizin yanı sıra, uluslararası firmalarla çalışan bir şirket olarak, hem TFRS hem de ABD’de Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nı başarıyla uygulayarak şirketlerin denetim işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), şirketlerin finansal bilgilerinin oluşturulmasında “dürüst resim ilkesini ” benimsemiştir. Bu dürüst resimden kasıt ise, finansal tabloda yer alan bilgilerin şeffaf, güvenilir ve anlaşılabilir olma zorunluluğudur. Bu tabloların hazırlanmasında ve sunumunda, Türkiye Muhasebe Standartları’nın uygulanması büyük bir önem arz etmektedir. 

Standartlara ve Yasal Düzenlemelere Tam Uyum…

Türk Ticaret Kanunu gereği bağımsız denetime tabi işletmeler 01.01.2013 tarihinden itibaren Türkiye Muhasebe Standartları’na geçmiştir ve dönem sonlarında finansal tablolarını “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” (KGK) tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne uygun olarak hazırlamak mecburiyetindedir. Bağımsız denetçi raporunda, finansal tabloların kendi sorumluluğunda yapılan bağımsız denetime ve bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlandığını belirtmelidir. Tabloların tutarlı olması, hiçbir hata veya hile bulunmaması, mevcut muhasebe politikalarına uygun olması dışında, denetçi raporlarında, bağımsız denetçinin de etik koşullara uyduğuna ve uygun, yeterli, tertipli ve adil bir şekilde planlama yaparak çalıştığına dair bilgiler de yer almaktadır.

Grant Thornton Türkiye olarak, finansal tablolarını denetimden geçirmekle yükümlü tüm şirketlere üstün kalitede bağımsız denetim hizmetleri sunmayı sürdürüyoruz.

Diğer Hizmetlerimiz

Denetim Yaklaşımımız

Finansal tablo denetimlerinin temel amacı, finansal tablolar üzerinde görüş beyan edebilmek için denetlenen işletmenin iç kontrolü dâhil işletme ve çevresini tanımak suretiyle, hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerini belirlemek, değerlendirmek ve böylece “önemli yanlışlık” riski olarak değerlendirilen risklere karşı yapılacak işlerin tasarlanması ve uygulanması için bir dayanak oluşturmaktır.

Global Entegrasyon

Grant Thornton Türkiye olarak gücümüzün iki temel bileşeni, ulusal yasa ve mevzuata olan hakimiyetimizin yanı sıra, dünyanın en büyük global denetim ve hizmet ağlarından biri olan Grant Thornton International’ın bir parçası oluşumuz ve bu global gücün sunduğu tüm hizmet kaynaklarına geniş erişimimizdir.