İş Süreçleri Analizi ve Yapılandırma

Köklü değişimler vasıtasıyla maliyet, kalite, müşteri memnuniyeti ve hız açısından büyük kazançlara sebep olacak şekilde süreçlerin yeniden tasarlanması, mevcut iş süreçlerinin analiz edilmesi ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi amacıyla şirketlerimiz tarafında hayata geçirilmesi planlanan projelerde Grant Thornton Türkiye olarak hizmet sunmaktayız. Bu bağlamda;

  • Tamlığı, tekilliği ve doğruluğu güvence altına alınmış tek kaynaktan ana veri yönetimi
  • Ürün geliştirmenin bir proje olarak ele alınmasına, bütünsel olarak izlenmesi, ölçümlenmesi ve raporlanmasına olanak sağlayan sistemsel kurgu
  • Müşteri riskinin, maliyet ve etkinliğin ölçümlendiği ve raporlandığı sistemsel kurgu
  • Etkin tedarikçi değerlendirmesine olanak sağlayan sistemsel kurgu ile hayata geçirilecek kurumsal kaynak planlama projeleri öncesinde iş analizleri yaparak sistemin uyumlu şekilde çalışmasını gerçekleştirmiş oluyoruz.
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu
Partner, TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu