TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Şirketlerimizin ve markalarının uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılmasına yönelik olarak 2003 yılında uygulamaya konulan TURQUALITY® destek programı, ülkemizden dünya çapında bilinen markalar çıkması ve ihracat hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayabilecek en önemli ve kapsamlı destek programıdır. Bu haliyle bir başka örneği olmayan bir destek programı olarak ülkemizin ihracatının geliştirilmesi ve markalarımızın değerlerinin artırılmasına büyük katkı sunmaktadır.

Grant Thornton Türkiye, Ticaret Bakanlığı tarafından hizmet ve mal ticareti sektörlerinde TURQUALITY® Yönetim Danışmanı firması olarak yetkilendirilmiştir. Grant Thornton Türkiye, TURQUALITY® destek programı kapsamına girmek isteyen firmaların ön inceleme çalışmalarının yapılması ile, destek kapsamına girmiş olan firmaların Gelişim Yol Haritası hazırlanması aşamalarında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Ayrıca Grant Thornton Türkiye, TURQUALITY® ya da Marka Destek Programı kapsamına alınan tüm şirketlerimizin küresel ve uluslararası düzeyde pazara giriş, konumlandırma ve büyüme stratejilerinin oluşturulmasında, şirketlerimizin ihtiyacı olabilecek tüm kurumsal gelişim süreçlerine ilişkin projelerde, strateji geliştirme ve uygulama aşamasında hizmet sunmaktadır.

Broşür

TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı

Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu
Partner, TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu