Maliyet Muhasebesi Hizmetleri

Grant Thornton olarak kurumsal müşterilerimizin kârlılığının istikrarlı bir biçimde artması için yol gösterici konumdayız. 

Grant Thornton Türkiye olarak sürdürülebilir işletme yönetiminin maliyet muhasebesi aracılığıyla üretilen bilginin kalite düzeyinden geçtiğine inanıyoruz. Kurumsal müşterilerimize sunmuş olduğumuz maliyet muhasebesi hizmetleriyle müşterilerimizin maliyetlerini yönetmesinde yol gösterici oluyoruz. "Büyümeye odaklı" hizmet yaklaşımımızla kurumsal müşterilerimiz için sürdürülebilir kârlılık yol planı oluşturuyoruz.

Kurumsal Müşterilerimizin Finansal Çevikliğini Artırıyoruz…

Grant Thornton Türkiye olarak kurumsal müşterilerimizin rakipleri karşısında rekabet üstünlüğünü korumasına katkı sağlıyoruz. Raporlama ve maliyet muhasebesi alanlarında uzmanlaşmış yetkin insan kaynağımız sayesinde kurumsal müşterilerimizin işletme giderlerinin (malzeme giderleri, dağıtım giderleri, işçilik ve genel üretim giderleri) maliyet fiyatlamasına yardımcı oluyoruz. Bir başka deyişle, üretilen hizmetin maliyet değerini hesaplayarak kurumsal müşterilerimize kârlı ve verimli iş süreçleri planlıyoruz. Grant Thornton'un genlerinde yer alan "büyümeye odaklanmayı" kurumsal müşterilerimizin iş süreçlerine taşıyoruz. 

Müşterilerimiz İçin Maliyet Sistemleri Kuruyoruz 

Grant Thornton Türkiye olarak kurumsal müşterilerimizin finansal çevikliğini güçlendirmek için maliyet muhasebesi alanında sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır: