hero banner
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu
İstanbul
Partner, TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı

Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu

Hakkında

Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler (Mülkiye) Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1994 yılında mezun olduktan sonra, University of Illinois at Urbana – Champaign’de (ABD) Ekonomi Yüksek Lisans programını tamamlamış, ardından Gazi Üniversitesi’nden Ekonomi Doktorasını almıştır. 

Ankara Üniversitesi ATAUM Avrupa Birliği Uzmanlık sertifikası bulunan Dr. Hatipağaoğlu, 2001 yılında JICA [Japan International Cooperation Agency- Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı] bursiyeri olarak Japonya’da “Japon Piyasasında Pazarlama” eğitimi almıştır. Diğer taraftan, Adizes Institute tarafıdan düzenlenen “Liderlik ve Değişim Yönetimi Eğitimi” sertifikasına sahiptir. 

1994-1996 yılları arasında Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hakîm Adayı olarak görev yapan Dr. Hatipağaoğlu, 1996-2010 yıllarında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı, Dış Ticaret Uzmanı, İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı görevlerini yürütmüştür. Görevi esnasında ihracat mevzuatının ve başta Turquality Programı olmak üzere ihracat destek sistemlerinin, KOBİ politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında aktif rol oynamıştır.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndaki görevinden ayrıldıktan sonra ülkemizin önemli özel sektör şirketlerine ve kurumlara yönelik olarak yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda ülkemizin bir çok üniversitesinden dersler vermiştir. 

Dr. Hatipağaoğlu’nun uzmanlık alanları arasında makro ekonomi, kalkınma ve büyüme ekonomisi, uluslararası ekonomi, uluslararası ticaret, uluslararası pazarlama, stratejik planlama, değişim yönetimi, marka yönetimi, iş analizi, ticaret ve büyüme analizi, pazara giriş ve büyüme stratejisi geliştirme, uluslararası pazar analizi yer almaktadır.

Devamýný oku
Connect
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu
Partner, TURQUALITY® ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Birim Başkanı
Dr. Aziz M. Hatipağaoğlu
Kişilerimizle tanışın