Genel Muhasebe Hizmetleri

Grant Thornton Türkiye olarak çeşitlendirilmiş hizmet portföyümüzle kurumsal müşterilerimizin her zaman yanındayız. 

Grant Thornton Türkiye olarak kurumsal müşterilerimizin büyüme sürecine odaklanıyoruz. Bu doğrultuda,  kurumsal müşterilerimiz için çeşitlendirilmiş hizmet portföyümüzle etkin çözümler üretiyoruz. Grant Thornton markasının muhasebe hizmetleri alanındaki yüksek itibarından güç alarak Türkiye pazarındaki güçlü konumumuzu pekiştiriyoruz. Uluslararası muhasebe standartlarının yanı sıra Türk Vergi Mevzuatı alanlarında uzmanlaşmış nitelikli ve deneyimli  insan kaynağımız ile kurumsal müşterilerimizin muhasebe hizmetlerine değer katıyoruz. 

Müşterilerimizin İş Süreçlerine Değer Katan Genel Muhasebe Hizmetlerimiz 

Grant Thornton Türkiye olarak müşterilerimize aşağıdaki alanlarda uluslararası standartlarda kaliteli hizmet veriyoruz. Türk Vergi Mevzuatı hükümlerine uyum konusunda büyük titizlik gösteriyoruz. Grant Thornton Türkiye olarak kurumsal müşterilerimize sunduğumuz başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir: 

  • Muhasebe sisteminin kurulması ve uygulanması
  • KDV, SGK, Muhtasar, Damga Vergisi, Kurum Geçici Beyannameleri 
  • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi
  • Tek Düzen Hesap Planı'na ve uygulamasına ilişkin danışmanlık
  • Yasal defterlerin ilgili kanunlar çerçevesinde tutulması ve yıl sonu kapanışlarının yapılması
  • Bordrolama hizmetleri
  • E-defter ve e- fatura uygulamalarına başlama süreçlerinin yönetilmesi
  • E-defter ve e-fatura uygulamaları
  • Yerel muhasebe sistemlerinin uluslararası muhasebe yöntemlerine çevrilmesi
  • Aylık finansal raporlamaların hazırlanması
  • Vergi sorularına ilişkin danışmanlık ve çözüm önerileri
  • Güncel yasal mevzuat hakkında düzenli olarak bilgilendirme
  • Sermaye artırımı, azaltılması, adres değişikliği, müdür atanması, genel kurul vb. işlemlerin Ticaret Odası, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumları, Belediyeler nezdinde tüm bildirimlerin eksiksiz yapılması