article banner
Seminer ve Eğitimler

Grant Thornton'dan Yeni Muhasebe Düzeni ve Bağımsız Denetim Konulu Seminer

Grant Thornton'dan 'Yeni Muhasebe Düzeni ve Bağımsız Denetim' konulu seminer

Bağımsız denetim hizmeti ile ilgili olarak 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararından hareketle, merak edilen konuları cevaplamaya yönelik olarak hazırladığımız seminerimiz, 26 Şubat 2013 Salı günü Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşti. Bu seminerde; kararın kapsamı, şirketlere getirdiği yükümlülükler ve şirketlerin izlemeleri gereken yol haritası dinleyicilerle paylaşıldı. Seminer sunumu, Grant Thornton Türkiye Başkanı Aykut Halit ve Grant Thornton Türkiye İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Ortağı Sezer Bozkuş Kahyaoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Seminerimizde aşağıdaki konular ele alındı.

  • 23.01.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre hangi şirketler bağımsız denetime tabi olacak ?
  • Son düzenlemeler şirketler için nasıl bir muhasebe ve finansal raporlama öngörüyor ?
  • UFRS’yi hangi şirketlerin uygulaması gerekiyor ?
  • Maliye Bakanlığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile UFRS’nin bir ilgisi var mı ?
  • Mal ve hizmet alım-satımında, maddi duran varlık muhasebesinde ve değerlemesinde UFRS temel olarak neyi öngörüyor ?  
  • Karşılıklar, yükümlülükler UFRS’de neyi ifade ediyor ?
  • Yeni düzende kurumsal risk yönetiminin anlamı.
Sunum
Seminer sunumuna ulaşmak için lütfen tıklayınız