article banner
Makaleler

2018 Yılı Fiziki Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikleri Hakkında Hatırlatma

2018 Takvim Yılı Fiziki Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikleri Hakkında Hatırlatma

Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan (özel hesap dönemi kullanmayan) ve elektronik defter mükellefi olmayan firmalarımız kapsamında fiziki yevmiye defteri kapanış tasdikleri ile ilgili olarak aşağıdaki hatırlatmayı yapmak isteriz.

2018 takvim yılında; bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi Mükellefleri, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ile Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Kooperatifler ve Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri yevmiye defterinin kapanış tasdikini yaptırmak zorundadır.

Bir önceki yıl kullanılan yevmiye defterinin, kapanış tasdiki için Haziran ayının sonuna kadar notere ibraz edilmesi ve son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir.

I- Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki:

Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (30.06.2019) yaptırılması gerekiyor.

II- Elektronik Defter Uygulaması Açısından Resmi Defterlerin Tasdikleri:

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin “Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler” başlıklı 23. maddesinde “Elektronik ortamda tutulacak defterler ile ilgili 13.12.2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümleri uygulanır” düzenlemesi mevcuttur.

1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.3.2 maddesine göre;

  • Açılış onayı: Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratını,
  • Kapanış onayı: Hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratını,

ifade etmektedir.

Bu çerçevede hesap dönemi takvim yılı olan e-defter kapsamındaki mükelleflerin 2019 yılı Ocak ayına ilişkin olarak Nisan 2019 sonuna kadar alacak oldukları elektronik defter beratları aynı zamanda ilgili defterlerin açılış onayı; 2018 Aralık ayına ilişkin olarak Nisan 2019 sonuna kadar alacak oldukları elektronik defter beratları ise kapanış onayı olarak kabul edilecektir.

E-defter tutan mükellefler, Yevmiye ve Defteri Kebir defterleri dışında, tutmak zorunda oldukları diğer defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.

III- Defter Tasdiklerinin Usulüne Uygun Yapılmaması

Türk Ticaret Kanunu’nun 562/1-c bendine göre; Kanunun 64’üncü maddenin üçüncü fıkrası ve uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlara 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kanunun 17/7 maddesi hükmü de dikkate alınarak, 2019 yılı için 7.658 TL idari para cezası uygulanması öngörülmektedir. Ayrıca kapanış onayı yaptırılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmemektedir.

NOT: Ayın son günü olan 30 Haziran 2019 tarihinin tatil (Pazar) gününe rastlaması nedeniyle yevmiye defterinin kapanış tasdiki 01 Temmuz 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar yaptırılabilecektir.

Biz Grant Thornton ailesi olarak herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamanız adına ay sonundan önce kapanış onaylarınızı yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.

Fatih Güven
Kıdemli Müdür, Vergi Hizmetleri
Grant Thornton Türkiye
0312 219 16 50
fatih.guven@tr.gt.com