article banner
Makaleler

2018 Grant Thornton için büyüme yılı oldu

Grant Thornton, 30 Eylül 2018'de sona eren mali yılda, %9,4'lük bir büyüme ile dünya genelinde 5,45 milyar ABD Doları gibi rekor düzeyde bir gelir elde ederek son altı yıllık dönemdeki en yüksek büyümeye imza attı. Yine aynı dönemde çalışanların sayısı da %6,3 artarak 131 ülkede 52.686 kişiye ulaştı.

30 Eylül 2018'de sona eren 12 aya ilişkin sonuçlar şöyle:

  • Grant Thornton global, ABD Doları cinsinden %9,4 büyüme kaydederken üye firmaların tümünün toplam gelirleri 5,45 milyar ABD Doları rakamına ulaşmıştır.
  • Çalışanların sayısı %6,3 artarak 131 ülkede 52.686 kişiye ulaşmıştır.
  • Bağımsız denetim hizmetlerinden elde edilen gelirler, toplam gelirlerin yaklaşık %39'unu oluşturmaktadır (2,1 milyar ABD Doları; %4,3 artış). Danışmanlık hizmetlerinin toplamdaki payı %35'tir (1,92 milyar ABD Doları; %10,4 artış). Vergi hizmetleriyse en yüksek büyümeyi kaydederek toplam gelirlerin %22'sini (1,19 milyar ABD Doları; %14,8 artış) oluşturmuştur. Diğer hizmetler 145 milyon ABD Doları ile toplam rakamın %3'üne tekabül etmektedir.
  • 2018'deki büyümenin %20'den fazlası birleşme ve satın almalardan kaynaklanmıştır. Bu da geride kalan iki yıla kıyasla hem hacim hem de değer bazında artışa işaret etmektedir. Toplamda 10 firma 24 adet birleşme ve satın alma işlemine imza atarken Japonya'daki birleşme bunların en büyüğü, Kanada’daki ise rakam bazında en aktifi olarak dikkat çekmektedir.
  • Amerika kıtası 2,5 milyar ABD Doları gelirle (%5,7 artış) ağın en büyük pazarı niteliğini sürdürürken onu Avrupa izlemektedir (1,75 milyar ABD Doları gelir, %7,7 artış). Afrika (%54,7 artış) ve Asya Pasifik (%18,7 artış) özellikle güçlü büyüme sergilemiştir.
  • Asya-Pasifik bölgesinde Grant Thornton Japonya Temmuz ayında Yusei Audit Co. ve Yamada & Partners Certified Public Tax Accountants’ Co.'nun da ağa katılımıyla önemli bir büyüme sağlamıştır. Bu katılım ağa 200 yeni denetim uzmanı ve 700 vergi uzmanı kazandırmıştır. Endonezya (%31,9), Malezya (%27,2), Singapur (%16,3) ve Tayland (%12,6) bölgede güçlü performans gösteren ülkeler olarak göze çarpmaktadır.