2022 Kurum Kazançlarına Getirilen Ek Vergi
Makaleler 2022 Kurum Kazançlarına Getirilen Ek Vergi
TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne yapılan ekleme ile kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında, Kurumlar Vergisi Kanunun 5/1-(a) bendinde düzenlenen iştirak kazançları istisnası ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında tek seferlik ilave vergi getirilmiştir.
Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Durumu
Makaleler Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Durumu
Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Durumu
Dijital Hizmet Vergisi Muafiyet Raporu Nedir?
Makaleler Dijital Hizmet Vergisi Muafiyet Raporu Nedir?
Vergi Hizmetleri Direktörümüz Şükran Uçar'ın hazırlamış olduğu ''Dijital Hizmet Vergisi Muafiyet Raporu Nedir?'' başlıklı makaleye buradan ulaşabilirsiniz.
Vergi Affı Çıkarılır mı, Yeni Vergiler Gelir mi?
Makaleler Vergi Affı Çıkarılır mı, Yeni Vergiler Gelir mi?
Günümüzün sürekli değişen ve gelişen iş dünyasında şirketlerin finansal stratejilerini sıklıkla gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bu stratejilerden biri de, gerek dünyada ve gerekse de ülkemizde örneklerini görmeye başladığımız, halka açık şirketlerin halka kapalı hale gelmeleridir.
TL Kredi Kısıtlamasına Yönelik BDDK Kararı Ve Sonrası
Makaleler TL Kredi Kısıtlamasına Yönelik BDDK Kararı Ve Sonrası
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 24 Haziran 2022 tarihli ve 10250 sayılı Kararı ile Türk Lirası kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getirilmiştir.
2021 Kurumlar Vergisi Beyanında Yeni Konular
Makaleler 2021 Kurumlar Vergisi Beyanında Yeni Konular
2021 kurumlar vergisi beyanı sırasında kurumların ilk defa beyannamelerinde yer verecekleri bazı güncel konula
Başarılı Halka Arzın Yol Haritası
MAKALELER Başarılı Halka Arzın Yol Haritası
Nalan Erkarakaş ‘Başarılı Halka Arzın Yol Haritası?’ başlıklı makalesinde halka arzın temel dinamiklerini açıklıyor.
UFRS 3 Kapsamında İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
MAKALELER UFRS 3 Kapsamında İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
Bu yazımızda işletme birleşmelerinin UFRS 3 kapsamında değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesine ilişkin temel bilgiler uygulama örnekleri ile sunulmaktadır.
Vergi İncelemelerinde Şirket Ortaklarının ve Grup Şirketlerinin Dövizle Borçlanmaları
MAKALELER Vergi İncelemelerinde Şirket Ortaklarının ve Grup Şirketlerinin Dövizle Borçlanmaları
Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılan sözleşmelerin ve sözleşmelere bağlı edimlerin döviz veya dövize endeksli olarak belirlenmesi yasaklanmış ve belirli bir tarihe kadar yine bazı istisnalar hariç mevcut sözleşmelerin Türk Lirası cinsinden edim üzerinde anlaşılması zorunlu kılınmıştı.
Neden halka arz?
Makaleler Neden halka arz?
Şirketlerin yatırım, büyüme ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanında güçlü bir mali yapıya ulaşmaları için halka arz en doğru yöntemdir.
2021 Vergi Gündemi ve Beklentiler
Makaleler 2021 Vergi Gündemi ve Beklentiler
020’de Koronavirüs salgını ve makroekonomik etkenler nedeniyle, çoğu disiplinde olduğu gibi, vergi alanında da dikkatlerimiz ve önceliklerimiz kriz yönetimine yoğunlaştı.
Covid-19 Salgınının TFRS 15 - Hasılatın Kaydedilmesi Açısından Etkileri
Makaleler Covid-19 Salgınının TFRS 15 - Hasılatın Kaydedilmesi Açısından Etkileri
Koronovirüs pandemisi ekonomiyi, muhasebe mesleğini, denetim ve muhasebe standartlarının uygulanmasını şekillendirmeye devam ederken, bu yazımızda Covid-19 pandemisinin hasılat standardı üzerindeki etkileri konusunda finansal tablo hazırlayıcılarının ve kullanıcılarının dikkatlerini bazı kilit konulara çekmek istedik.
Ahmet Cangöz Grant Thornton’da
Ahmet Cangöz Grant Thornton’da Ahmet Cangöz Grant Thornton’da
Çalışmaları ile Türk İş Dünyası’na çeşitli görevlerde 35 yılı aşkın bir süredir hizmet vermekte olan değerli meslektaşımız Ahmet Cangöz, 01 Eylül 2020 itibari ile Grant Thornton Türkiye ailesine katılmıştır.
Yeni Alternatif Finansman Çözümleri ve Düzenlemeleri; Kitle Fonlaması
MAKALELER Yeni Alternatif Finansman Çözümleri ve Düzenlemeleri; Kitle Fonlaması
Kitle Fonlaması, sosyal amaçlı projelere, yenilikçi projelere, ticari atılımlara ve iş girişimlerine fon sağlamak amacıyla dijital 'Kitle Fonlama Platformlarını' veya sosyal ağ sitelerini kullanarak (ör. Facebook, Twitter gibi), çok sayıda insandan çeşitli yöntemlerle para toplamanın yeni bir yoludur.
COVID-19 Rüzgarında Açık Bankacılık ve Fintech
MAKALELER COVID-19 Rüzgarında Açık Bankacılık ve Fintech
Günümüzdeki pandemi pek çok kaybeden yarattı, ancak belirgin bir kazananı var: Fintech! Geniş dijital teknoloji ve platformlar krizden daha da güçlü çıkacaklar.
Almanya Maliye Bakanlığı COVID-19 etkilerini azaltmaya yönelik destek paketi açıkladı.
MAKALELER Almanya Maliye Bakanlığı COVID-19 etkilerini azaltmaya yönelik destek paketi açıkladı.
Almanya Maliye Bakanlığı COVID-19 etkilerini azaltmaya yönelik yeni bir destek paketi açıkladı. Grant Thornton Almanya – Türkiye Ülke Masası çalışanlarımız öne çıkan noktaları sizin için derledi.
İş Suistimali ve İstismar
MAKALELER İş Suistimali ve İstismar
Doğması muhtemel iş suistimallerin önüne geçebilmek için alınması gereken bazı tedbirler
CFO’lar için 10 soru: COVID-19’un işletmeniz üzerindeki etkisinin raporlanması
MAKALELER CFO’lar için 10 soru: COVID-19’un işletmeniz üzerindeki etkisinin raporlanması
COVID-19 salgınının yaşandığı bu zor dönemde COVID-19'un UFRS’ye göre hazırlanacak finansal tablolar üzerinde etkisi olabilecek unsurlara yönelik bu çalışmayı hazırlayarak finans / mali işler yöneticileri için kapsamlı bir rehber oluşturduk.
COVID-19 Şartlarına Uyum Sağlamak
MAKALELER COVID-19 Şartlarına Uyum Sağlamak
Tüm işletmeler COVID-19'un dünya çapında artan etkisiyle, tedarik zincirinde, işgücünde ve nakit akışında önemli aksamalarla karşılaşacaklardır. Yöneticiler atik ve uyanık kalarak, faaliyetlerini esnekleştirerek olumsuz yansımaları azaltabilirler.
COVID-19 Ortamında İşletmelerde Finans Yönetimi
Makaleler COVID-19 Ortamında İşletmelerde Finans Yönetimi
Global piyasada, COVID-19 koronavirüs pandemisi ile belirsizliklerin ve risklerin zirveye tırmanması ‘Vadeli İşlemler Piyasası’na ve türev araçlarına olan ilgiyi tazelemektedir. Kur riski diye tabir edilen döviz kurlarında oluşan dalgalanmaların şirketlerin finansal tablolarını ve nakit akışlarını olumsuz yönde etkilememesi için başvurulacak yöntemler ‘Hedging İşlemleri’dir.
Stresli Koşullarda Nakit Yönetimi
MAKALELER Stresli Koşullarda Nakit Yönetimi
İşletmelerle çalışmalarda stres ve belirsizlik ortamlarında nakit akım yönetiminin kriz planlamasında ön planda yer alması gerektiğini görüyoruz.
COVID-19 Kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği Şartları ve Başvuru Koşulları
MAKALELER COVID-19 Kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği Şartları ve Başvuru Koşulları
Dünyayı etkisi altına almış bulunan Korona virüsü (COVID-19) Dünya Sağlık Örgütü tarafından bütün dünyada pandemi (salgın) olarak ilan edilmiştir. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de etkisini bciddi anlamda göstermekte olan COVID-19, işletmelerin ekonomik faaliyetlerini de olumsuz yönde etkilemeye başlamış, bazı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ticari aktivitelerini durdurmak zorunda kalmışlardır.
COVID-19 Etkisini Azaltmak İçin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi
Makaleler COVID-19 Etkisini Azaltmak İçin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi
Türkiye, 18 Mart 2020'de, COVID-19 potansiyel ekonomik serpintisini azaltmayı ve işletmelere faaliyetlerini sürdürmek için gerekli likiditeyi sağlamayı amaçlayan bir dizi önlem içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı adlı teşvik paketini açıklamıştır. Paketin amacı COVID 19'un etkilerini azaltmaktır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Zorunluluğu
Makaleler Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Zorunluluğu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 28 Ağustos 2019 tarihinde yapılan ve detayı aşağıda yer alan düzenlemeye göre, bankacılık sektöründeki toplam riski (talep edilen kredi dahil), Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 100 milyon TL ve üzerinde olan şirketlerin (halka açık olmayanlar dahil) SPK düzenlemeleri ile uyumlu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu alması gerekmektedir.
Ticaret Bakanlığı Tarafından TURQUALITY Yönetim Danışmanı Firması Olarak Yetkilendirildik
Makaleler Ticaret Bakanlığı Tarafından TURQUALITY Yönetim Danışmanı Firması Olarak Yetkilendirildik
Grant Thornton Türkiye, Ticaret Bakanlığı tarafından TURQUALITY© Yönetim Danışmanı firması olarak yetkilendirilmiştir.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
Makaleler Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
Halka Açık Ortaklıklarda Değerlemeye İlişkin SPK Düzenlemeleri
Makaleler Halka Açık Ortaklıklarda Değerlemeye İlişkin SPK Düzenlemeleri
Sermaye Piyasası Kurulu(Spk) 11.04.2018 tarihli kararı ile halka açık ortaklıklar açısından kurumsal finansman faaliyetleri, kurumsal yönetim uygulamaları ve özel durum açıklamaları açısından önem taşıyan değerleme faaliyetleri ile ilgili olarak uyulacak esasları düzenlemiş.
Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi
Makaleler Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi
Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesi
2018 Yılı Fiziki Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikleri Hakkında Hatırlatma
Makaleler 2018 Yılı Fiziki Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikleri Hakkında Hatırlatma
2018 Takvim Yılı Fiziki Yevmiye Defteri Kapanış Tasdikleri Hakkında Hatırlatma
T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı
Makaleler T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı
Paket bankacılık, sigortacılık sektörü, reel sektör, vergi, bütçe disiplini, enflasyonla mücadele ve sürdürülebilir büyüme ve istihdam olmak üzere doğru başlıklar üzerine oturtulmuş ve bu alanlarda atılması gereken adımları belirleyerek Türkiye ekonomisinin sağlıklı bir dönüşümden geçmesi için gerekli adımları bütün bir sürecin ilk 9 aylık bölümünde yapılması gerekenlerle şekillendirmiştir.
UFRS 9 Finansal Araçlar Standardı
Makaleler UFRS 9 Finansal Araçlar Standardı
UMS 39’un yerini alan ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni Finansal Araçlar Standardı ne gibi değişiklikler getirmektedir?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Makaleler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel verilerin korunması hukuku, bilgi toplumunda insan hakları bilincinin ve özel yaşamın gizliliği hassasiyetinin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkmıştır.
Türk yatırımcılar Almanya’ya yöneliyor.
Makaleler Türk yatırımcılar Almanya’ya yöneliyor.
Warth & Klein Grant Thornton Almanya´nın Vergi Hizmetleri Başkanı ve Türkiye Masası Lideri Paul Forst, Almanya’daki Türk yatırımcıların son dönem faaliyetlerine ilişkin gözlemlerini paylaştı.
İhracatın Finansmanı ve Devlet Destekleri
Makaleler İhracatın Finansmanı ve Devlet Destekleri
Firmalar, finansman stratejileri doğrultusunda belirledikleri farklı araçlarla firmaya fon girişi sağlayabilirler
Konkordato Uygulaması ve Muhtemel Sonuçlarının İşletmelere Etkisi
Makaleler Konkordato Uygulaması ve Muhtemel Sonuçlarının İşletmelere Etkisi
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK), 7101 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında “iflasın ertelenmesi” uygulamasına son verilerek yerine Konkordato uygulaması hayata geçirilmiştir. Aslında Konkordato uygulaması önceden beri var olan bir müessese olmasına rağmen 7101 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklikler ile daha kolay ve uygulanabilir hale getirilmiştir.
2018 Grant Thornton için büyüme yılı oldu
Makaleler 2018 Grant Thornton için büyüme yılı oldu
Grant Thornton, 30 Eylül 2018'de sona eren mali yılda, %9,4'lük bir büyüme ile dünya genelinde 5,45 milyar ABD Doları gibi rekor düzeyde bir gelir elde ederek son altı yıllık dönemdeki en yüksek büyümeye imza attı. Yine aynı dönemde çalışanların sayısı da %6,3 artarak 131 ülkede 52.686 kişiye ulaştı.
Grant Thornton Türkiye'de yeni bir partner
Makaleler Grant Thornton Türkiye'de yeni bir partner
Erdinç Çetinkaya partner olarak terfi etmiştir 2013’ten bu yana Grant Thornton Türkiye’de bağımsız denetim çalışmalarına devam eden Erdinç Çetinkaya, Bağımsız Denetim Hizmetleri Partner’ı olarak terfi etmiştir.
Wayfair Kararı
Makaleler Wayfair Kararı
ABD Yüksek Mahkemesi’nin aldığı karar sonucu artık internet üzerinden yapılan alışverişlerden satış vergisi toplanabilecek. 21 Haziran 2018 tarihinde Güney Dakota Eyaleti’nin Wayfair isimli e-ticaret firmasına karşı açtığı davada, artık eyaletin yetki sınırları içinde bir şirketin fiziksel varlığı bulunmasa da, o eyalete herhangi bir satış yapıyor ise, firmayı vergi toplamak zorunda bırakacak bir karar alındı.
Grant Thornton Türkiye’de üç yeni partner
Makaleler Grant Thornton Türkiye’de üç yeni partner
2017 başından bu yana, ilave hizmet grupları ve yeni partner katılımlarıyla büyüyen Grant Thornton Türkiye’de 3 yeni partner ataması daha gerçekleşti.
Grant Thornton Türkiye yönetiminde bayrak değişimi
Makaleler Grant Thornton Türkiye yönetiminde bayrak değişimi
30 yılı aşkın varlığı ile bağımsız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık alanlarında Türk iş dünyasına hizmet veren Grant Thornton Türkiye’nin Vergi ve Muhasebe Hizmetleri Başkanı Emin Taylan, bayrağı Nazım Hikmet’ten devralarak yeni dönem İcra Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortak olmuştur.
Bağımsız denetim limitleri yeniden belirlendi
Makaleler Bağımsız denetim limitleri yeniden belirlendi
26.05.2018 tarih 30432 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 26.05.2018 tarihli 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bağımsız Denetime Tabi olma şartlarında değişiklik yapılmış olup konuya ilişkin olarak daha önce yayınlanan 19.12.2012 tarih 2012/4213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı
Makaleler Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı.
Esin Açıkgöz, Danışmanlık Hizmetleri Başkanı Olarak Grant Thornton Türkiye’de
Makaleler Esin Açıkgöz, Danışmanlık Hizmetleri Başkanı Olarak Grant Thornton Türkiye’de
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Deneyimli İsmi Esin Açıkgöz Grant Thornton Türkiye’ye katıldı
İş dünyasının deneyimli ismi Nalan Erkarakaş Grant Thornton’a katıldı
Makaleler İş dünyasının deneyimli ismi Nalan Erkarakaş Grant Thornton’a katıldı
Sermaye piyasalarının ve iş dünyasının deneyimli ismi Nalan Erkarakaş Grant Thornton’a katıldı
Almanya - Türkiye Ülke Masası
Makaleler Almanya - Türkiye Ülke Masası
"Her şey tek elden" sloganımız doğrultusunda, onlarca yıllık tecrübeye dayanarak, Almanya ve Türkiye pazarı için yetkin hizmetler sunmaktayız. Uluslararası Grant Thornton ağı aracılığı ile önemli odalar ve derneklerle olan yakın işbirliğimiz sayesinde, her daim olduğu gibi hem Alman, hem de Türk pazarındaki şirketlere kapsamlı destek sunmayı garanti ediyoruz.
Birleşme iktisabı
Makaleler Birleşme iktisabı
Birleşme iktisabı
Derecelendirme kuruluşları, yatırımlar ve şirket değerleri
Makalaler Derecelendirme kuruluşları, yatırımlar ve şirket değerleri
Derecelendirme kuruluşları sadece ülke risklerini değil, özel sektör ve belediye tahvilleri ile şirketlerin de derecelendirmelerini gerçekleştirmektedir.
Özel sektör istihdamını teşvik düzenlemesi
Makaleler Özel sektör istihdamını teşvik düzenlemesi
687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel sektör istihdamını teşvik amacıyla yeni işe alacakları çalışanları için sigorta primlerinin ödenmemesi hakkında düzenlemeler.
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yeni tebliğ
Makaleler Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yeni tebliğ
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkıncaya kadar geçen sürede, finansal tablolarının hazırlanmasında, KGK tarafından belirlenen esaslara tabi olacaktır.
Kısmi Bölünme
Makaleler Kısmi Bölünme
Bu yazımızda kısmi bölünme'nin sermaye azaltımı şeklinde yapılması durumunda Maliye Bakanlığı’nın görüşünün yaratacağı risk üzerinde durulacaktır.
UFRS 15’e hazırlık
Makalelr UFRS 15’e hazırlık
UFRS 15 müşteri sözleşmelerinden hasılat standardı, uluslararası muhasebe standartları kurulu ve Abd finansal muhasebe kurulu tarafından Mayıs 2014 tarihinde yayımlandı.
Borsa İstanbul Özel Pazar Platformu Üyesiyiz
Makaleler Borsa İstanbul Özel Pazar Platformu Üyesiyiz
Borsa İstanbul, bundan yaklaşık iki yıl önce Özel Pazar Platformu’nu kurdu. Halka açılmadan pay alım-satımı yapmak amacıyla şirketler ile yatırımcıları bir araya getiren web tabanlı ve üyelik bazlı bir platform olan Özel Pazar, şirketlere halka açılmadan finansman bulma, ortak olduğu şirketteki payını satmak isteyen şirket ortaklara likidite sağlama, yatırımcılara ise yaptıkları yatırımları likidite edebilecek alıcıları bulma olanağı sağlamaktadır.
Serbest bölgelerde KDV karmaşası
Makaleler Serbest bölgelerde KDV karmaşası
Serbest bölgelerde faaliyette bulunan firmaların yurtdışı grup firmasından aldıkları hizmetlerden dolayı ödenen tutarlara uygulanacak KDV’nin kapsamı ve şartları
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
Makaleler 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TMS 11 - İnşaat Sözleşmeleri Standardı
Makaleler TMS 11 - İnşaat Sözleşmeleri Standardı
Sektörün önde gelen çoğu inşaat firması müşterimiz olup, inşaat sözleşmeleri standardı ve denetimlerinde karşılaştığımız ortak sorunlar bulunmaktadır.
İslami finans ve petrol fiyatları – Gidişat ne yönde?
Makaleler İslami finans ve petrol fiyatları – Gidişat ne yönde?
Modern bankalar 1970’li yılların ortalarından itibaren İslami finans seçenekleri sunmaya başladılar. Bu dönem boyunca, İslam dünyasında petrol patlamasını da içeren büyük gelişmeler meydana geldi.
KOBİ’lerde stratejik raporlama
Makaleler KOBİ’lerde stratejik raporlama
KOBİ’lerde stratejik raporlama
2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergileri Hakkında
Makaleler 2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergileri Hakkında
Motorlu taşıtlar vergisine konu olan taşıtlar ve vergilendirilme unsurları, motorlu taşıtlar vergisinin mükellefleri ve ne şekilde ödeneceği konusunda bilgilendirme.
Ana hatları ile Avrupa Muhasebe Reformu
Makaleler Ana hatları ile Avrupa Muhasebe Reformu
Aralık 2013’te Avrupa kanun koyucuları; Avrupa Komisyonu’nu, Avrupa Parlamentosu’nu ve Avrupa Birliği Konseyi’ni kapsayan bir Avrupa Muhasebe Reformu üzerinde uzlaşıldı.
Bakanlar Kurulu’nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar
Makaleler Bakanlar Kurulu’nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar
Vakıflar, Türk Medeni Kanunu’nun 101. maddesine göre gerçek veya tüzel kişilerce belirli bir mal veya gelirin bir amaç için tahsis edildiği hayır kurumları niteliğindeki tüzel kişilerdir.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan önemli açıklama
Makaleler Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan önemli açıklama
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan önemli açıklama
Yönetim değişimi, yeni partner atamaları ve Antalya ofisimizin açılışı
Makaleler Yönetim değişimi, yeni partner atamaları ve Antalya ofisimizin açılışı
Yeni başlayan yıl ile birlikte şirketimiz Grant Thornton Türkiye’de gerçekleştirilen bazı değişiklikleri sizlere bildirmekten mutluluk duyarız. 1986’dan bu yana bağımsız denetim, vergi ve muhasebe hizmetleri sunan şirketimizin Başkanlığını kurulduğu günden bu yana devam ettirmekte olan Aykut Halit, İcra Kurulu Başkanlık görevini Nazım Hikmet’e devretmiştir.
Bağımsız denetim limitleri düşürüldü
Makaleler Bağımsız denetim limitleri düşürüldü
01 Şubat 2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/4213 sayılı Karar'da değişiklik yapılarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan şartlar yeniden belirlenmiştir. Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre yeni kriterler
Grant Thornton International’ın ‘Küresel iyimserlik araştırması’ sonuçları
Makaleler Grant Thornton International’ın ‘Küresel iyimserlik araştırması’ sonuçları
ew research from the Grant Thornton International Business Report (IBR) reveals that while business confidence in 2014 climbed to levels not seen since before the financial crisis, a recent spate of uncertainty is weighing on growth prospects for the year ahead. With the price of oil plummeting, the future of the eurozone still far from secure, tensions in Ukraine and concern around the pace of the slowdown in China, the confidence of business leaders, especially in the world's largest three economies, has slipped as we enter 2015.
Makaleler Kamu Gözetim Kurulu’nun Türkiye Muhasebe Standartları
Kamu Gözetim Kurulu’nun Türkiye Muhasebe Standartları’nı uygulamayı tercih etmeyen şirketlerde yapılacak raporlama konusuna ilişkin yayımladığı Kurul Kararı Taslağı
Makaleler 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanması gereken yeni Uluslararası Finansal Raporlama
01.01.2014 tarihinden itibaren uygulanması gereken yeni Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve önemli değişiklikler
Halka açık şirketlerde ortaklıktan çıkarma
Makaleler Halka açık şirketlerde ortaklıktan çıkarma
Günümüzün sürekli değişen ve gelişen iş dünyasında şirketlerin finansal stratejilerini sıklıkla gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bu stratejilerden biri de, gerek dünyada ve gerekse de ülkemizde örneklerini görmeye başladığımız, halka açık şirketlerin halka kapalı hale gelmeleridir.
Makaleler 2015 yılında tutulacak fiziki ve elektronik defterler ve tasdik zamanları
2015 yılında tutulacak fiziki ve elektronik defterler ve tasdik zamanları
UFRS 15 “Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” Standardı’nın Getirdikleri
Makaleler UFRS 15 “Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” Standardı’nın Getirdikleri
UFRS 15 “Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” Standardı’nın Getirdikleri
Makaleler 6552 sayılı Torba Yasa kapsamında kıymetli taşlarla ilgili yapılan vergisel düzenlemeler
6552 sayılı Torba Yasa kapsamında kıymetli taşlarla ilgili yapılan vergisel düzenlemeler
Makaleler 6552 sayılı Torba Yasa vergi borçlarını yeniden yapılandırdı
6552 sayılı Torba Yasa vergi borçlarını yeniden yapılandırdı Tahsil edilecek ve silinecek vergi ve cezaları bu düzenlemede
'En İyi Yönetilen Uluslararası Şirket/Best Managed International Firm' ödülü verildi
Makaleler 'En İyi Yönetilen Uluslararası Şirket/Best Managed International Firm' ödülü verildi
Grant Thornton’a ‘En İyi Yönetilen Uluslararası Şirket / Best Managed International Firm’ ödülü verildi.
Anonim ve Limited Şirketler için Hatırlatma 14 Şubat Son Gün
Makaleler Anonim ve Limited Şirketler için Hatırlatma 14 Şubat Son Gün
Anonim ve limited şirketler, 6102 sayılı Kanun'un yayım tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini, söz konusu Kanun'un 332. ve 580. maddelerinde belirtilen asgari tutarlara yükseltmek durumunda olup, aksi durumun gerçekleşmesi halinde infisah etmiş sayılırlar.
E-fatura ve e-defter uygulamalarında bu tarihlere dikkat
Makaleler E-fatura ve e-defter uygulamalarında bu tarihlere dikkat
E-fatura ve e-defter zorunluluğu kapsamına giren mükellefler için e-faturaya geçiş tarihi 2013 takvim yılı ve başvuru için son tarih 01.09.2013; e-defter içinse geçiş tarihi 2014 takvim yılı, başvuru için son tarih 01.09.2014 olarak belirlenmiştir. Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükellefler, 01.09.2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Makaleler Grant Thornton, ‘En iyi Liderlik Gelişim Programı' ödülüne layık görüldü.
Grant Thornton, ‘En iyi Liderlik Gelişim Programı / Best Programme for Leadership Development ’ ödülüne layık görüldü.
Sözleşme uyumluluk sürelerinde uzatmaya gidildi.
Makaleler Sözleşme uyumluluk sürelerinde uzatmaya gidildi.
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 22nci maddesi gereğince, sözleşme uyumluluk sürelerinde uzatmaya gidildi.
'Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi' yayınlandı
Makaleler 'Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi' yayınlandı
'Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi' yayınlandı
Bağımsız denetim limitleri düşürüldü
Makaleler Bağımsız denetim limitleri düşürüldü
01 Şubat 2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/4213 sayılı Karar'da değişiklik yapılarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan şartlar yeniden belirlenmiştir.
KOBİ'ler için UFRS
Makaleler KOBİ'ler için UFRS
Gün geçtikçe karmaşıklaşan piyasalarda yer alan küçük ve büyük bütün şirketlerin bir şekilde birbirlerinden etkilenir halde varlıklarını sürdürdükleri aşikârdır. Ekonomik işleyişe geniş bir açıdan bakıldığında küçük ve orta boy işletmelerin gücünün farkına varılması çok zor olmayacaktır.
Makaleler Avrupa Komisyonu'nun, denetim uygulamalarına yönelik hazırladığı 'Green Paper'
Avrupa Komisyonu'nun, denetim uygulamalarına yönelik hazırladığı 'Green Paper'Denetim mesleğinde reform kaçınılmazdır. Sorun bunun olup olmayacağı değil, ne zaman gerçekleşeceğidir.
Makaleler Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumların Sosyal Sorumluluğu Nedir ?
Hepimizin birbirimize karşı ve etrafımızdaki dünyaya karşı kişisel sorumluluğu vardır. Yaptığımız her hareket, attığımız her adımın diğer kişiler üzerinde etkisi vardır. Bu kural, özel veya kamu sektöründe olsun büyük veya küçük her işletme için de geçerlidir, çünkü gerçekleştirdikleri her hareket bu işletmeler ile bağlantılı çok sayıda kişi ve kuruluşun, örneğin, müşteriler, hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler ve genel olarak toplumu etkilemektedir.