hero banner
Serhat Gençoğlu
İstanbul
Partner, Vergi Hizmetleri

Serhat Gençoğlu

Hakkında

2004 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 2006-2009 yılları arasında uluslararası denetim ve mali müşavirlik şirketlerinde vergi denetçisi olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında Grant Thornton bünyesine katılmıştır. 2009 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını, 2011 yılında Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansını ve 2013 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan bağımsız denetçi belgesini almıştır.

Vergi Mevzuatı, vergi incelemeleri, vergisel ve finansal due diligence hizmetleri, şirketlerin yeniden yapılandırılması, transfer fiyatlandırması, katma değer vergisi iade süreçleri alanları başta olmak üzere, vergisel konular ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında birleşme, bölünme ve tür değiştirme konularında bilgi ve deneyim sahibidir. Yatırım teşvik uygulamaları, ARGE mevzuatı ile Enflasyon Muhasebesi üzerine pratik uygulama sahibidir.

Devamýný oku
Hizmetler
Connect
Serhat Gençoğlu
Partner, Vergi Hizmetleri
Serhat Gençoğlu
Kişilerimizle tanışın