banner image
Basılı Bültenler

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında

21.05.2024 tarih ve 32552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile beraber 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunun 1’nci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının, 1.06.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık %24 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240521-23.pdf

 

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala