banner image
Basılı Bültenler

Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin Teslimlerine İlişkin KDV Oranı Herhangi Bir Şart Aranmaksızın % 1 Olarak Yeniden Belirlenmiştir

23.02.2023 Tarih 32112 Sayılı Resmi Gazetede “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6830)” yayınlanmıştır.

Söz konusu karar kapsamında 31.12.2023 tarihine kadar yapılacak prefabrik yapı ve konteyner teslimlerinde uygulanacak KDV oranı % 1 olarak belirlenmiş olup yeni düzenleme Karar’ın yayımı tarihinde (23.02.2023) yürürlüğe girmiştir.

Hatırlanacağı üzere daha önce yayınlanan 6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında KDV oranlarına ilişkin 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’a Geçici 10 uncu madde eklenmiş, bu madde kapsamında prefabrik yapı ile konteynerlerin, 8 Şubat 2023 tarihinde olağanüstü hal ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) kullanılmak üzere 31 Aralık 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dâhil)  KDV oranı %18’den %1’e indirilmiş idi.

Sirkülerimize konu 6830 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yapılan yeni düzenleme ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere prefabrik yapı ve konteyner teslimlerinde herhangi bir şart aranmaksızın KDV oranının % 1 olarak uygulanması yönünde değişikliğe gidilmiştir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6830)

Saygılarımızla