banner image
Basılı Bültenler

Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Olan Karar’da Değişiklikler Yapılmıştır

31 Mart 2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmî Gazete’de “Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7016)” yayımlanmıştır.

Sirkülerimizin konusunu oluşturan 7016 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 23 Şubat 2022 tarihli ve 5206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar’ın “Hazine desteğinin kullandırılmasında uygulanacak faiz ve kâr payı oranları” başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

Bu kapsamda, kur korumalı hesaplara (KKH) ilişkin faiz oranı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen haftalık vadeli repo ihale faiz oranından az olmamak üzere, bankalar ve yararlanıcılar arasında serbest bir şekilde belirlenebilecektir.

 

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

(1) Yararlanıcıların, bu Karar kapsamındaki destekten faydalanabilmeleri için 4 üncü maddede yer alan şartlara ek olarak, bu maddede ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenmesi öngörülen uygulama talimatında belirlenecek asgari ve azami faiz oranları ile katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kâr payı oranlarına uygun şekilde KKH'lerini açtırmaları gerekir.

(1) Bu Karar kapsamında destekten faydalanacak KKH'lere ilişkin faiz oranı ikinci fıkradaki asgari orandan az olmamak üzere bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenir. Katılım bankalarında açılacak KKH'lerin katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kâr payı oranlarına uygun şekilde açılması gerekir.

(2) Mevduat bankalarının KKH'lere uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamaz.

(2) Mevduat bankalarının KKH’lere uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

(3) Mevduat bankalarının ikinci fıkrada alt limiti belirtilen asgari faiz oranı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vadelere göre, bu limitten az olmamak şartıyla 10 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenmesi öngörülen uygulama talimatında tekrar belirlenebilir.

(3) Mevduat bankalarının ikinci fıkrada alt limiti belirtilen asgari faiz oranı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vadelere göre, bu limitten az olmamak şartıyla 10 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenmesi öngörülen uygulama talimatında tekrar belirlenebilir.

(4) Mevduat bankalarının KKH’lere uygulayacağı azami faiz oranı, ikinci fıkrada yer alan asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde olacak şekilde 10 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenmesi öngörülen uygulama talimatında belirlenir.

(4) Mevduat bankalarının KKH’lere uygulayacağı azami faiz oranı, ikinci fıkrada yer alan asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde olacak şekilde 10 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenmesi öngörülen uygulama talimatında belirlenir.

Söz konusu Tebliğ’de yapılan yeni düzenleme uyarınca 5 inci maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış olup ilgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir. 

Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7016)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala