banner image
Basılı Bültenler

Meskenlerde ve Tarımsal Sulama İçin Kullanılan Elektrikteki KDV Oranı İndirilmiştir

1 Mart 2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ) ile mesken ve tarımsal sulama amaçlı elektrik teslimlerinde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmiştir.

Bilindiği üzere, 30 Aralık 2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden,

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, yüzde 18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, yüzde 1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, yüzde 8

olarak uygulanmakta idi.

Sirkülerimize konu Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Karar’a ekli (II) sayılı listeye

“34-Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri,” sırası eklenmiştir.

Yapılan düzenleme doğrultusunda, mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde KDV oranı % 18’den % 8’e düşürülmüştür.

Bahsi geçen yeni oran, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen bedellere uygulanacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

28 Şubat 2022 Tarihli ve 5249 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala