banner image
Basılı Bültenler

2023 Yılından İtibaren Geçerli Olacak Olan Asgari Ücret İlan Edilmiştir

1 Ocak 2023–31 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

İlgili Karar doğrultusunda, 2023 yılı asgari ücretin günlük tutarı 333,60 TL, aylık tutarı ise 10.008,00 TL olarak uygulanacaktır.

SGK Taban ve Tavan Ücreti ile Asgari Ücret ve yasal kesintilerine ilişkin tutarlar aşağıdaki şekildedir.

Günlük Kazanç Alt Sınır (Günlük Asgari Ücret)

333,60

Aylık Kazanç Alt Sınır (Aylık Asgari Ücret)

10.008,00 (=333,60*30)

Günlük Kazanç Üst Sınır

2.502,00

Aylık Kazanç üst Sınır

75.060,00 (=2.502,00*30)

A-      Asgari Ücretin Brüt Tutarı

10.008,00 TL

B-       Sigorta Primi İşçi Payı (%14) (10.008,00 TL x 0,14)

-1.401,12 TL

C-       İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) (10.008,00 TL x 0,01)

-100,08 TL

D-      Gelir Vergisi Kesintisi

0,00 TL

E-       Damga Vergisi Kesintisi

0,00 TL

F-       Kesintiler Toplamı

-1.501,20 TL

G-      Sigorta Primi İşveren Payı (%20,5) (10.008,00 TL x 0,155) (*)

1.551,24 TL

H-      İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2) (10.008,00 TL x 0,02)

200,16 TL

İşveren Maliyeti (A+G+H)

11.759,40 TL

Net Ücret (A-B-C)

8.506,80 TL

(*) % 5 SGK işveren teşvikinden faydalanıldığı varsayılmıştır.

İlgili Karara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala