banner image
Basılı Bültenler

Altın Cinsi Hesaplardan Türk Lirasına Çevrilen Hesaplarda Stopaj Oranı Yeniden Belirlenmiştir

30 Aralık 2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Karar” yayımlanmış olup 31Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete ’de ilan edilmiştir.

Bilindiği üzere, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 inci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 22 Temmuz 2006 tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş idi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na göre;

  • Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında % 0 (yüzde sıfır)
  • Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında % 0 (yüzde sıfır)

oranında stopaj uygulanacaktır.

Söz konusu Karar, 28 Aralık 2021 tarihi itibarı ile mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere 31 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecektir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

30 Aralık 2021 Tarihli ve 5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala