banner image
Basılı Bültenler

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Açıklanmıştır

2021 yılında kullanılacak olan yeniden değerleme oranı, 27 Kasım 2021 tarihli 31672 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 533 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile açıklanmıştır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin B fıkrasına göre yeniden değerleme oranı; yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. İlgili madde uyarınca 2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak ilan edilmiştir.

Bahsi geçen bu oran, 2021 yılının son geçici vergi döneminde de uygulanacaktır.

Yeniden değerleme oranının etkilediği düzenlemelerin bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

  • Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi dilimleri,
  • 7338 sayılı Kanun ile değiştirilen ve 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi,
  • Yemek yardımı istisnası,
  • Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen; fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar,
  • Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır,

Söz konusu sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

533 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala