banner image
Basılı Bültenler

Tcmb Sistemi Risk Veri Takip Sistemi Bildirim ve Denetim Süreleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistematik Risk Veri Takip Sistemince duyuru yayınlanmıştır.

Blindiği üzere, 15 milyon ABD doları ve üzerinde döviz cinsinden kiredi borcu bulunan firmaların döviz pozisyonlarını etkileyen işlemlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi ile izlenmesine karar verilmiş, bu kapsamda ilgili firmalar tarafından TCMB tarafından belirlenen veri formundaki bilgiler, çeyreklik dömlere ait bildirimler, her bir ara dönemi takip eden 2 nci ayın sonuna kadar, yılın son dönemine ait veriler ise 31 Mart tarihine kadar yapılmaktardır.

Ayrıca yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen veriler ile bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, bağımsız denetim kuruluşu tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın beşinci ayının sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sistematik Risk Veri Takip Sistemince yayınlanan duyuruya göre, 2019 yılı yıllık raporlarının bildirim süresi 30 Nisan 2020 tarihine, denetim süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Eski Hali

Yeni Hali

Bildirim Süresi

31.03.2020

30.04.2020

Denetim Süresi

31.05.2020

30.06.2020

 

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala