banner image
Basılı Bültenler

Şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”), 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26 Mart 2018 tarihli ve 11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca, şirketlerin 2020 hesap döneminde denetime tabi olup olmadıklarını sorgulayabilecekleri sistemi kullanıma açmıştır.

Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonlar hariç) 2020 hesap döneminde denetime tabi olma durumları ile ilgili sonuçları göstermektedir. Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermemektedir.

Yapılacak sorgulamalar, şirketin sadece kendisine ait verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçları göstermektedir ve hesaplamalara şirketin varsa bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edilmemektedir. Bu nedenle yapılan sorgulama sonucunda şirkete ait verilerin gelmemesi, o şirketin kesin olarak denetime tabi olmadığı sonucunu doğurmamaktadır.

Kararda yer alan ölçütler ve karara ekli listeler ile önceki dönemde denetime tabi olma durumları da esas alınarak, şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştiraklerine ait veriler üzerinden denetime tabi olup olunmadığını hesaplama ve belirleme sorumluluğu asıl olarak şirketin kendisine ait olmaktadır.

Söz konusu sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Şirketler İçin Bağımsız Denetime Tabi Olma Durumunu Sorgulama Ekranı

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala