banner image
Basılı Bültenler

SGK Prim Ödeme Süreleri Ertelenmiştir.

SGK Prim Ödeme Süreleri Ertelenmiştir

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 02.04.2020 tarihinde prim ödeme sürelerinin ertelendiğine ilişkin duyuru yayınlanmıştır. 

24.03.2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler belirtilmiştir (detaylarına 2020-40 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir)

Yayınlanan duyuruya göre, mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4/(a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile 5510 sayılı Kanunun 4/(b) bendi kapsamındaki sigortalıların sigorta prim ödeme süreleri ertelenmiştir.

Dönemi

Eski Ödeme Süresi

Yeni ödeme Süresi

2020-Mart

30.04.2020

31.10.2020 (cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle) 02.11.2020

2020-Nisan

31.05.2020

30.11.2020

2020-Mayıs

30.06.2020

31.12.2020

 

Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun yayınladığı duyuruya aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala