banner image
Basılı Bültenler

Değerli Kağıt Bedelleri

Değerli Kağıt Bedelleri

31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 64 No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Değerli Kâğıt Bedelleri ile 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanacak 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kâğıtlar Tablosunda yer alan değerli kâğıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 

Değerli Kâğıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

 

a) Noter kağıdı

16,50

b) Beyanname

16,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

33,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

160,00

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

110,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

25,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

25,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

50,00

7 - Aile cüzdanları

140,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

200,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

200,00

11 -  (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

180,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

150,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

10,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

14,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

110,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 

110,00

Söz konusu Tebliğ'in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64) Değerli Kağıtlar

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala